Ny leverantör av hemtjänst i Strängnäs kommun

Socialnämnden har tagit beslut om vilket företag som vann upphandlingen av delar av kommunens hemtjänst. Planen är att det blir Eveo AB som kommer utföra hemtjänsten i stora delar av Strängnäs kommun.

På nämndmötet den 22 november beslutade socialnämnden att det blir Eveo AB som vunnit upphandlingen av delar av hemtjänsten i Strängnäs kommun.

Vid en upphandling utser socialnämnden det företag eller den leverantör som bäst stämmer överens med de krav och behov som kommunen har ställt. När nämnden fattat beslut om vilken leverantör som vann upphandlingen skriver kommunen ett avtal med leverantören när avtalsspärren passerat.

I detta fall innebär det att kommunen avser att skriva avtal med Eveo AB den 5 december. Fram till dess finns möjlighet för leverantörer att överklaga beslutet.

– Eveo var den leverantör som bäst uppfyllde våra krav och behov. De är verksamma i bland annat Stockholmsområdet och Södertälje sen tidigare och vi ser fram emot vårt framtida samarbete, säger Frida Fosselius, tillförordnad områdeschef ordinärt boende i Strängnäs kommun.

Du kan läsa mer om bakgrunden till beslutet och varför kommunen har valt att upphandla delar av hemtjänsten på sidan Förändringar inom hemtjänsten.

Vad händer nu?

Först när avtalet är påskrivet kan kommunen tillsammans med Eveo påbörja arbetet med en övergång till den nya organisationen. Planen är att den nya organisationen ska införas under våren 2025.

– Att ändra organisationen för hemtjänsten är en stor förändring och något som tar tid. Förutom att nuvarande privata aktörer har ett års uppsägningstid vill vi att övergången ska ske successivt för att det ska bli så bra som möjligt. Både för medarbetare, brukare och nuvarande privata aktörer, säger Frida Fosselius.

Fram till att den nya organisationen är på plats kommer hemtjänsten fungera som vanligt och brukare kommer kunna fortsätta välja utförare av hemtjänst.

Den nya indelningen i tre områden

Socialnämnden beslutade i september att hemtjänsten i samband med förändringarna ska delas upp i tre nya områden.

Eveo AB kommer då att utföra hemtjänsten i de nya hemtjänstområdena 1 och 2. Medan den kommunala hemtjänsten ansvarar för område 3.

  • Område 1 består av Stallarholmen och Selaön, Mariefred, Åkers styckebruk och Länna.
  • Område 2 består av Malmby, Aspö, Tosterö och delar av centrala Strängnäs.
  • Område 3 består av delar av centrala Strängnäs, Härad, Fogdö och Vansö.

Karta över de nya hemtjänstområdena:

Kartbild över dom nya hemtjänstområdena i Strängnäs kommun.

Mer information

Du kan läsa mer om förändringarna i tidigare nyheter och på undersidan Förändringar inom hemtjänsten.

Nyhet 230928: Nästa steg i avvecklingen av LOV inom hemtjänsten

Nyhet 220223: Förändringar inom hemtjänsten

Skriv ut
Senast uppdaterad: 23 november 2023