klart.se

Åkers Bruksarkiv
Åkers Bruksarkiv
Åkers Bruksarkiv
Åkers Bruksarkiv

Åkers Bruksarkiv

Sevärdheter | Museum | Åkers Bergslag | Åkers styckebruk

Åkers Bruksarkiv

Här finns nu Styckebrukets gamla arkiv med handlingar från tidigt 1600-tal-1975. Här finns även det Wahrendorffska arkivet från handelshuset "Wahrendorff et Co", Skeppsbron 34 i Stockholm. Släkten Wahrendorff ägde under lång tid Åkers Styckebruk. Arkivet ligger bara ca 100 m från hembygdsföreningens bruks- och hembygdsmuseum.
Läs mer om Åkers Bruksarkiv här!

I nära anslutning finner du även Åkers Bruksmuseum.

Mer att göra