Handelspolicy

En balanserad och livskraftig handel inom hela kommunen är en viktig del av service till kommunens alla invånare. Det görs med tydlig vägledning genom ställningstaganden för handelns utveckling och möjligheter både i våra stadskärnor, tätorter, landsbygder och nya utvecklingsområden.

Person sitter i solen med påse i centrala Strängnäs

Vad används en handelspolicy till?

Handelspolicyn ska ge en långsiktig vägledning för handelns utveckling i vår kommun, och beskriver hur en balanserad och livskraftig handel inom hela kommunen kan uppnås. Exempelvis beskriver policyn att alla invånare ska ha en god tillgänglighet till dagligvaruhandel med ett minimum av belastning på miljön och tillgång till sällanköpshandel inom ett rimligt avstånd.

Arbetet med en uppdaterad handelspolicy

Den handelspolicyn som gäller idag beslutades år 2012. Det finns ett behov att uppdatera den så att den stämmer med dagens förutsättningar. Kommunen har därför tagit fram ett nytt förslag som exempelvis beaktar kommunens tillväxt, trender och utveckling inom handeln generellt.

Så kan du vara med och påverka

Kommunen välkomnar nu alla som vill att lämna synpunkter på förslaget till ny handelspolicy. Det går bra att lämna synpunkter på hela dokumentet, eller bara på ett specifikt avsnitt. Handelspolicyn har också skickats till olika intresse- och företagarföreningar i kommunen.

Här kan du ta del av förslaget och underlaget för revideringen:

Du kan skicka in dina synpunkter via e-post eller traditionell post:

  • E-post: msn@strangnas.se. Märk ditt mejl med ”Remissvar Handelspolicy 2021”
  • Adress: Strängnäs kommun, Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden, Attn: Gunilla Malm, Nygatan 10, 645 80 Strängnäs

Remisstiden är mellan den 17 januari och 28 februari 2022.

Vad händer efter remissperioden?

När remissperioden är över kommer samhällsbyggnadskontoret bearbeta förslaget utifrån de inkomna synpunkterna. Färdigställande och antagande av handelspolicyn beräknas ske under 2022.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 20 januari 2022