Handelspolicy 2022

En balanserad och livskraftig handel inom hela kommunen är en viktig del av service till kommunens alla invånare. Det görs med tydlig vägledning genom ställningstaganden för handelns utveckling och möjligheter både i våra stadskärnor, tätorter, landsbygder och nya utvecklingsområden.

Person sitter i solen med påse i centrala Strängnäs

Vad används en handelspolicy till?

Handelspolicyn ska ge en långsiktig vägledning för handelns utveckling i vår kommun, och beskriver hur en balanserad och livskraftig handel inom hela kommunen kan uppnås. Exempelvis beskriver policyn att alla invånare ska ha en god tillgänglighet till dagligvaruhandel med ett minimum av belastning på miljön och tillgång till sällanköpshandel inom ett rimligt avstånd.

Uppdaterad handelspolicy

Den handelspolicyn som nu är ersatt beslutades år 2012 och därför fanns ett behov att uppdatera den så att den stämmer med dagens förutsättningar. Kommunfullmäktige har nu antagit en ny uppdaterad version av handelspolicyn som gäller från den 1 juli 2022.

Här kan du ta del av den nya Handelspolicyn 2022 och underlaget för revideringen:

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 25 januari 2024