Landsbygdsutveckling

Landsbygderna är värdefulla resurser för Strängnäs kommun. Här finns bra platser att bo på, fina möjligheter till upplevelser i naturen.

Det finns en stor bredd av företag i landsbygderna. Livsmedelsproduktion och skogsbruk är två viktiga näringar.

För att stärka lokal utveckling i kommunen medfinansierar Strängnäs kommun Leader Södermanlands arbete.

Du som har en idé om vad du vill förbättra tillsammans med andra på din plats kan söka medel för projekt från Leader Södermanland.

Några som har sökt och fått pengar för sitt projekt i kommunen är:

  • Klara, färdiga, gå
  • Framtidens teknikrum
  • Aktivitetspark och mötesplats i Stallarholmen

På Leader Södermanlands hemsida hittar du mer information.

Hem - Leader Södermanland (leadersodermanland.se)

I föreningen Leader Södermanland ingår sju sörmländska kommuner. Det är Strängnäs, Eskilstuna, Flen, Katrineholm, Vingåker, Nykvarn och Gnesta kommun som ingår i området.

Alla boende och verksamma inom det geografiska området som Leader Södermanland utgör är välkomna att söka medel till sina projektidéer.

Leadermetodens grundprincip är att det är de som bor och verkar i ett område som ska driva och påverka utvecklingen.

Det är via EU som Leaders arbete finansieras från och det är Jordbruksverket som hanterar medlen till alla olika leader-områden i Sverige. Varje medlemskommun medfinansierar också föreningen.

Det finns vissa krav på alla projekt och det är att projektet måste vara förankrat hos fler och gärna ha samarbete med företag eller föreningar.

Viktigt är att man tillsammans söker projektmedel för att kunna genomföra gemensamma lokala utvecklingsprojekt.

Den nya programperioden pågår mellan 2023 till och med 2027.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 5 mars 2024