Tillstånd, regler och tillsyn

För att bedriva näringsverksamhet krävs det ofta tillstånd från olika myndigheter. På de här sidorna hittar du information om de olika myndighetstillstånd som en kommun ansvarar för.

Ett tillstånd är ofta förenat med taxor och avgifter. I en kommun är det Kommunfullmäktige som tar beslut om taxor. Alla kommunens beslutade taxor finns att hitta på sidan Styrande dokument.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 7 maj 2024