Upphandling och inköp

För att Strängnäs kommun på bästa sätt ska kunna utföra sitt uppdrag gentemot invånarna köper vi årligen in varor, tjänster och entreprenader för cirka 460 miljoner kronor. Kommunen har många olika leverantörer och genomför ständigt annonserade upphandlingar där det går bra att lämna anbud!

Se Pågående upphandlingar för aktuella annonser.

Vi vill ha en öppen dialog med våra leverantörer och anbudsgivare och ser gärna att ni kontaktar oss om ni har funderingar som rör upphandling. 

Ni är också välkomna att kontakta inköpsenheten för en allmän anbudsutbildning för er som kanske inte är så vana vid att lämna anbud i en offentlig upphandling.

Anvisningar och tips för dig som anbudsgivare

  • Läs upphandlingsdokumenten i god tid. Läs eventuella kompletteringar, frågor och svar som kommer under anbudstiden omgående.
  • Ställ frågor på allt som känns oklart, det gäller även den utvärderingsmodell som ligger till grund för resultatet.
  • Behöver ni förlängd anbudstid? Ansök om detta i god tid. Vi accepterar ofta en begäran om förlängning om skälet är motiverat.
  • Påpeka eventuella brister i underlaget som vi uppenbart "missat" eller inte haft kännedom om. Ni kan er bransch bättre än vi. Hjälps vi åt minimerar vi risken att vi exempelvis ställer felaktiga krav.
  • Notera sista datum för mottagande av anbud samt andra viktiga datum.
  • Lämna anbudet enligt anvisningarna i upphandlingsdokumenten. Använd de bifogade formulären, gör inte egna lösningar.
  • Ni har möjlighet att i anbudet åberopa annans kapacitet i form av exempelvis samarbetsavtal eller garanti från moderbolag för att visa att ni kommer förfoga över nödvändiga resurser för kontraktets fullgörande.
  • Säkerställ att anbudet kommer in till oss i rätt tid. Ett för sent inkommet anbud får inte antas, utan det förkastas.
  • Frågor om hur upphandlingsverktyget fungerar besvaras av TendSigns support, tendsignsupport@mercell.com, tel 0771-440 200.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 3 juli 2024