Strängnäs kommunföretag AB

Moderbolaget för de kommunala bolagen heter Strängnäs kommunföretag AB. Moderbolaget bildades 2019 och äger dotterbolagen Strängnäs SEVAB Energi AB och Strängnäs Fastighets AB.

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att äga och förvalta aktier och andelar i de kommunala bolagen. Bolagets syfte är att svara för ledning och samordning samt svara för verksamhets- och ekonomisk uppföljning av dotterbolagen.

Protokoll

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
2020

Ordförande

Jacob Högfeldt (M)
Telefon: 0705-66 62 22
E-post: jacob.hogfeldt@strangnas.se

Vice ordförande

Maria Nerby (C)
Telefon: 0730-47 48 52
E-post: maria.nerby@strangnas.se

Verkställande direktör

Lars Ekström
Tel. 0152-292 06
E-post: lars.ekstrom@strangnas.se

Kontakt

 • Strängnäs kommunföretag AB

  Fakturaadress:

  Strängnäs kommunföretag AB
  Nygatan 10
  645 31 Strängnäs


  Organisationsnummer:

  Org.nr. 559223-9965

Skriv ut
Senast uppdaterad: 10 augusti 2020