Toppbild

Välkommen att söka jobb i Strängnäs kommun! Här hittar du alla våra aktuella jobb.

Strängnäs kommun använder Offentliga jobb som rekryteringsverktyg för att hantera jobbansökningar. Du söker jobben direkt via ett webbformulär som du når via respektive annons. Uppgifterna sparas hos Aditro Recruit i enlighet med Personuppgiftslagen (PUL).

Du som av någon anledning inte kan skapa ett konto på Offentliga jobb har även möjlighet att skicka in dina ansökningshandlingar via vår e-tjänst Sök jobbet.

 

Stödpedagog


Arbetsplatsbeskrivning:
Välkommen att vara med och utveckla individen, verksamheten och samhället! Strängnäs kommun är en dynamisk organisation med 2 200 medarbetare som gärna provar nya arbetssätt och vägar. Tillsammans bidrar vi till välfärd för Strängnäs 34 000 invånare. Hos oss erbjuds en mångfald av arbetsuppgifter och yrken. Vi har Sveriges viktigaste jobb. Strängnäs kommun strävar efter att vara en attraktiv arbetsgivare. Vi vill att vår verksamhet genomsyras av öppenhet, tydlighet, utveckling och respekt. Här får våra medarbetare möjlighet att påverka medborgares vardag och forma en gemensam framtid. Här gör vi skillnad. Enheten utför insatserna korttidsvistelse, personlig assistans, ledsagarservice och avlösarservice. Korttidsvistelse är till för barn, ungdomar och hemmaboende vuxna med funktionsnedsättning. Det är idag drygt 30 barn och ungdomar som vistas hos oss i olika perioder.

Arbetsbeskrivning
Som stödpedagog arbetar du med personer som har fysiska, psykiska eller intellektuella funktionsnedsättningar. Du utför vardagsnära och planerade stödinsatser och aktiviteter i samverkan med brukarens nätverk. Du ansvarar för att tillsammans med brukaren upprätta och följa upp genomförandeplaner och föra social dokumentation. Utöver vardagsnära sysslor är du även ett socialt stöd för brukaren och följer med på olika ärenden och aktiviteter. Du ger ett pedagogiskt stöd för att utveckla brukarens förmågor och självständighet. Alla insatser är individuella och styrs av brukarens behov och genomförandeplan. Arbetstiden är schemalagd, störst behov av insats är kvällar och helger.

Uppdraget som stödpedagog är att:
- Självständigt arbeta för att skapa ett vardagsstöd i syfte att stärka livskvalitet för den enskilde brukaren.
- Stödja, vägleda och handleda brukare och i samverkan med närstående och kollegor.
- Tillämpa ett pedagogiskt förhållningssätt på individ och gruppnivå i syfte att skapa och utveckla ett lärande och engagerat arbetsklimat.
- Arbeta med tydliggörande pedagogik utifrån kunskap och ett professionellt förhållningssätt om olika kommunikativa och välfärdsteknologiska lösningar.
- I samverkan upprätthålla ett etiskt förhållningssätt som främjar självbestämmande, delaktighet och integritet.
- Använda metoder för självskattning där brukare själv kan bedöma sina förmågor, beskriva känslor, önskan, vilja och inställning.


Kvalifikationer
Kravprofil:

*Utbildning:
Eftergymnasial specialisering inom funktionshinderområdet: minst 200 YH-poäng alternativt 60 högskolepoäng, specialpedagogisk utbildning, socialpedagogisk utbildning, beteendevetenskaplig utbildning, utbildning i pedagogiskt anpassat arbetssätt eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig.

*Tidigare erfarenhet och kunskap:
- Arbete inom LSS, funktionsnedsättning
- Pedagogiskt anpassat arbetssätt
- För dokumentation använder vi datorbaserade stödsystem (Treserva) och ser därmed att du har en god datorvana och att du kan behärska det svenska språket väl i tal och skrift.

Personliga egenskaper:
- Du har lätt för att dela med dig av din kunskap och vara ett stöd till kollegor.
- Som person tycker du om nya utmaningar och har stort intresse av utvecklingsarbete.
- Du är flexibel, positiv och lyhörd samt har ett pedagogiskt förhållningssätt och ett respektfullt bemötande.
- Stor vikt läggs vid personlig lämplighet och intresse av att arbeta med målgruppen.

Meteriterande:
- Erfarenhet av arbete med barn och ungdomar.


Anställningens omfattning
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Omfattning: Heltid
Tidsbegränsad till: -
Övrigt: Registerutdrag innan anställning. Rökfri arbetstid.

Ansökan
Sista ansökningsdatum: 2017-08-21
Ange referensnummer: 406/17
Sök digitalt via webben, klicka här i samarbete med Offentligajobb.se

Lön
Löneform:

Anställning
Antal annonserade arbetstillfällen: 1
Arbetstid:

Kontaktpersoner:
Namn: Carina Wennerskog
Enhetschef
Telefon: 0152 291 96
Mobil: -
E-post: -


Övrig info: Vi ber dig som sökande att ansvara för dokumentation av din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Som kommun omfattas vi av offentlighetsprincipen och innebär att vi är skyldiga att lämna ut ansökningshandlingar som begärs av allmänheten och massmedia. Strängnäs kommun har gjort mediaval för denna rekrytering och undanber därför bestämt kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.

‹‹ Tillbaka

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >