Jobba hos oss

Ballong_medarbetare

Vi erbjuder arbeten som gör skillnad i människors vardag. Ett jobb hos oss ger dig möjlighet att vara med och forma Strängnäs kommuns framtid.

Utvecklas och utveckla tillsammans med oss

Vårt uppdrag är att ge våra invånare trygghet, utveckling och livskvalité under livets olika skeden. Skickliga och engagerade medarbetare är nyckeln för att lyckas med detta.

Om oss

Vi är drygt 2500 medarbetare som gemensamt arbetar för att ge kommunens invånare en god service av hög kvalitet. Strängnäs kommun är den största arbetsgivaren i kommunen. Den breda verksamhet som kommunen bedriver och storleken som arbetsgivare ger goda möjligheter att utvecklas såväl i yrket som personligen. Som anställd hos oss har du kollegor inom många yrkeskategorier. Några av de befattningar som finns hos oss är förskollärare, lärare, sjuksköterska, undersköterska, ingenjör, arkitekt, miljöinspektör, parkarbetare, registratorer, vaktmästare, utvecklare, socialsekreterare, ekonom, kommunikatör, chef, samordnare, IT-tekniker, och personlig assistent. Och, det är bara några av många.

Alla lika olika

Det dagliga arbetet i kommunens verksamheter ska präglas av mångfald och jämställdhet. Med mångfald menar vi människors olika erfarenheter och bakgrund. Även individuella förmågor, värderingar och egenskaper utgör en del av mångfalden i vår organisation. Alla medarbetare ska erbjudas lika möjligheter och rättigheter vad gäller arbets- och anställningsvillkor och utvecklingsmöjligheter. Vi är förvissade om att en mångfald av medarbetare ökar vår kompetens och bidrar till att vi erbjuder kommunens medborgare den bästa servicen.

Vision och värdegrund - en del av det dagliga arbetet

Vår vision lyder: Tillsammans och med invånarnyttan i fokus, skapar vi framtidens hållbara kommun i hjärtat av Mälardalen. Visionen är vår gemensamma ledstjärna och beskriver ett önskvärt framtida tillstånd. Den ska inspirera och utmana oss både i det dagliga arbetet och när vi planerar för framtiden.

Brobygget är det namn och den symbol vi i Strängnäs kommun valt för att synliggöra och lyfta fram våra värderingar och principer. Det ska vi luta oss emot när vi utvecklar oss själva, våra verksamheter och Strängnäs kommun. Vår värdegrund är en övertygelse om alla människors förmåga och vilja att utvecklas. Våra förväntningar på dig som medarbetare kan uttryckas i att vi värdesätter självständiga och ansvarstagande individer. Det förutsätter ett öppet och utvecklande arbetsklimat samt lojalitet med fattade beslut. Vi värdesätter att du som medarbetare tillsammans med din chef och dina arbetskamrater utvecklar verksamheten och din egen kompetens. Därmed bidrar du till ett gott resultat.

Medarbetarskap och ledarskap

Delaktighet och inflytande är viktigt för att skapa en framgångsrik verksamhet. Möten i vardagen mellan chefer och medarbetare är en förutsättning för att skapa goda utvecklingsmöjligheter. Vi arbetar ständigt med att förbättra vår verksamhet och välkomnar och uppmuntrar nya idéer om hur vi tillsammans kan jobba smartare till nytta för kommunens invånare.

Bra ledarskap utvecklas i samspel mellan chefer och medarbetare. Vi vill att ledarskapet ska främja och utveckla relationer, stimulera och stödja medarbetarskapet. Genom återkommande ledarutvecklingsaktiviteter arbetar vi målmedvetet med att stärka våra chefer i sitt ledarskap. Vi vill utveckla en kultur där alla medarbetares hela kompetens tillvaratas för att skapa ökad kvalitet, effektivitet och arbetsglädje. Förutom egna ledarutvecklingsinsatser genomförs även ledarskapsprogram i samarbete med Eskilstuna kommun.

Utvecklas och utveckla tillsammans med oss

Vi erbjuder en dynamisk arbetsplats med en stor bredd av meningsfulla och utmanande jobb med goda möjligheter att påverka och utvecklas. Vi frågade några av våra medarbetare om vad som lyser upp deras arbetsdag:

Så får du veta mer

Om du vill veta mer om hur det är att arbeta i Strängnäs kommun, ta kontakt med kommunens HR-avdelning eller med något av verksamhetskontoren, via kommunens Kontaktcenter. Vill du göra ett personligt besök så hittar du oss på Nygatan 10.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 29 oktober 2018
Arbete och företagande