Strängnäs Resecentrum

I december 2017 invigdes Resecentrum, en mötesplats som ger smidigare byten mellan tåg, buss, bil och cykel.

I juni 2018 öppnades dubbelspåret mellan Strängnäs och Härad, som ökar punktligheten och förbättrar kapaciteten på Svealandsbanan. Det bidrar till att regionen blir en ännu mer attraktiv plats för människor att leva och arbeta i.

Hitta till Strängnäs Resecentrum
Norra entrén – Långbergsgatan 2
Södra entrén –  Fagerblicksvägen 1


Vem ansvarar för vad
Trafikverket - Är byggherre för både Resecentrum och dubbelspåret. Trafikverket bygger spåren, möjliggör framkomligheten på järnvägen men kör inga tåg. Trafikverket ansvarar också för skötsel av tågplattformen.

Strängnäs kommun - Äger Resecentrum och ansvarar för garaget och de yttre miljöerna runt resecentrum som gator, torg, grönytor och busshållplatser. Kommunen ansvarar också för parkeringsfrågor som övervakning och parkeringsavgifter.

Strängnäs Fastighet AB (SFAB) - Förvaltar och driftar Resecentrum.

SJ - Ansvarar för tåg och biljetter. Avgångstider, ersättningstrafik.

Sörmlandstrafiken (Sörmlands kollektivtrafikmyndighet) - Ansvarar för tidtabeller, linjesträckningar, taxor och upphandling av busstrafikentreprenörer för kommunens räkning.

Området kring Resecentrum – parkeringar och hållplatser
Hållplatser för lokalbussar är lokaliserade till resecentrumets norra entré. Korttidsparkering och cykelparkeringar finns vid både norra och södra entrén, och taxiplats finns vid norra entrén. Det finns bil- och cykelparkeringar vid Långbergsgatan samt långtidsparkering vid Ingvarsvägen.

Parkeringar och hållplatser kring Resecentrum

Skriv ut
Senast uppdaterad: 17 oktober 2018