Strängnäs Resecentrum

Här hittar du praktisk information för dig som reser till och från Strängnäs Resecentrum.

Buss och tågtrafik

Hållplatser för lokalbussar hittar du vid den norra entrén. För tidtabeller och övrig resinformation, besök malartag.se och sormlandstrafiken.se.

Taxi finns vid norra entrén. Inne i resecentrumet finns det hissar för att du ska kunna förflytta dig mellan perrongen, vänthallen samt norra och södra entrén, utan att vara tvungen att använda resecentrumets trappor eller rulltrappor. Det finns RWC på resecentrumets båda våningar och möjlighet till stationsledsagning på Strängnäs station. För mer information om stationsledsagning, mötesplats och hur du bokar, besök En resa för alla | Mälartåg (malartag.se) och stationsledsagning.se | Stationsledsagning

Bilparkering

Korttidsparkering (30 minuter/2 timmar) finns vid både norra och södra entrén. Utomhusparkering finns vid Djäknegatan/Långbergsgatan och vid långtidsparkeringen vid Ingvarvägen (7dygn).

Du kan även parkera i det underjordiska garaget med direkt access till väntutrymmen i Resecentrum. Garaget har 130 parkeringsplatser, varav 24 laddplatser för elbilar och 50 cykelplatser. Parkeringsplatser för rörelsehindrade finns i garaget och på parkeringen vid norra entré, i garaget finns hiss.

Garaget öppnar klockan 05.00 och stänger 15 min efter att sista tåget kommit in på perrongen. Det är väktare som sköter öppning och stängning av garaget.

Cykelparkering

Cykelparkering finns vid både norra och södra entrén. Det finns även cykelställ i parkeringsgaraget.

Parkeringsavgifter

Priserna nedan gäller från och med 2 augusti 2021.

Skriv tabellbeskrivning här

Utomhusparkeringen


Per dygn

25 kr

Per månad

300 kr

Skriv tabellbeskrivning här

Parkeringsgarage


Per dygn

35 kr

Per månad

400 kr

Så köper du biljett

Parkeringsautomater finns utanför Resecentrums norra entré och inne i garaget vid dörren upp till Resecentrums väntutrymmen. Det går också att köpa en biljett via mobil med parkeringsappen Flowbird App.

I Strängnäs kommun har vi tre parkeringszoner:

  • De parkeringar som är avgiftsbelagda och belägna utomhus kring Strängnäs resecentrum har zonkod 8851.
  • Parkeringsgaraget i anslutning till Strängnäs Resecentrum har zonkod 8852.
  • Parkeringsytorna kring Läggesta Station har zonkod 8853.

Zonkod 8851 och Zonkod 8853 gäller på båda ytorna. Du kan alltså till exempel betala en månadsbiljett vid Läggesta Station och vid behov även använda den utomhus vid Strängnäs Resecentrum. En garagebiljett är giltig på samtliga avgiftsparkeringar.

På avgiftsbelagda platser utomhus och i parkeringsgaraget kan man parkera sin bil under högst sju dygn i följd.

Vem ansvarar för vad?

Trafikverket är byggherre för både Resecentrum och dubbelspåret. De bygger spåren, ser till att tågen kommer fram i spåren men kör inga tåg. Trafikverket ansvarar också för skötsel av tågplattformen.

Kommunen äger Resecentrum och ansvarar för garaget och de yttre miljöerna runt Resecentrum som gator, torg, grönytor och busshållplatser. Kommunen ansvarar också för parkeringsfrågor som övervakning och parkeringsavgifter.

Det kommunala fastighetsbolaget SFAB förvaltar och driftar Resecentrum.

MTR har på uppdrag av Mälardalstrafik ansvar över att köra tågen. Läs mer om ansvaret, biljetter och resmöjligheter på malartag.se.

Sörmlandstrafiken (Sörmlands kollektivtrafikmyndighet) ansvarar för tidtabeller, linjesträckningar, taxor och upphandling av busstrafikentreprenörer för kommunens räkning.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 8 maj 2024