Tågtrafik

Tågtrafiken har förändrats för att skapa fler möjligheter i ditt resande.

Sommartidtabell gäller från 10 juni till 12 augusti!

Mälardalstrafik ansvarar för regional kollektivtrafik i Mälardalen på ett antal sträckor, framförallt med tåg.

  • 11 december 2016 gjordes en utökning av tågavgångar, för att täppa till de luckor som fanns i tidtabellen (morgon, mitt på dagen och kväll) och som skapar lång väntetider för resenärerna.  Nästa etapp av trafikökning sker under åren 2019-2021.
  • Sommaren 2017 öppnades Citybanan i Stockholm. Den nya spårtunneln innebär att SL:s pendeltåg kan gå på egna spår i Stockholm, vilket avlastar de befintliga spåren till och från Stockholm Central. Detta skapar förutsättningar att kunna köra fler tåg och öka punktligheten.
  • 1 oktober 2017 lanserades Movingo som är en ny pendlarbiljett. Movingo är en biljett som gäller både på regionaltåg och i läns- och lokaltrafiken som bedrivs av SJ, SL, Sörmlandstrafiken, UL, VL, Länstrafiken Örebro och Östgötatrafiken. Det gör det möjligt att göra en anslutningsresa utan krav på tilläggsbiljett eller blanda sina resor med växelvis till exempel regionaltåg och SLs pendeltåg. Den lokala busstrafiken i Strängnäs kommun ingår utan extra kostnad.
  • December 2017 invigdes Strängnäs nya resecentrum.
  • Sommaren 2018 blev utbyggnaden av dubbelspår på sträckan Härad-Strängnäs på Svealandsbanan färdig. Det skapar förutsättningar att köra fler tåg, minska restid och öka punktligheten.
  • Sedan den 10 februari 2020 är alla gamla tåg utbytta mot nya moderna Mälartåg. De nya tågen har hög komfort, de fasta sittplatserna är ställbara och har arbetsbord, tillgång till wifi, läslampor och eluttag. Det finns plats för upp till sex cyklar i varje tågset, alla entrédörrar har insteg i nivå med plattform och tågen uppfyller de senaste kraven på tillgänglighet. Tågen är snabba och ger kortare restider med en hastighet på upp till 200 km/h. Den nya tågtabellen innebär även fler och tätare avgångar i båda riktningarna.
  • Från december 2021 har det skett ytterligare förstärkningar av trafiken med flera avgångar i båda riktningarna.

Genom ett samarbete mellan länen Södermanland, Stockholm, Upsala, Västmanland, Örebro och Östergötland har tågtrafiken förändrats i syfte att skapa fler möjligheter i ditt resande.

Fler tågavgångar ökar möjligheterna att bo på en ort och arbeta eller studera på annan ort. Det underlättar resande såväl på fritiden som i tjänsten. Därmed förbättras möjligheterna till regional pendling vilket i sin tur bidrar till jobbskapande och ökad tillväxt.

Bakom Mälardalstrafik (fd MÄLAB) står regionerna i Mälardalen.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 20 juni 2024