Tågtrafik

I ett samarbete mellan länen Södermanland, Stockholm, Uppsala, Västmanland, Örebro och Östergötland genomförs föränd­ringar i tågtrafiken under de kommande åren, för att skapa fler möjligheter i ditt resande.

Genom fler tågavgångar ökar möjligheterna att bo på en ort och arbeta eller studera på en annan ort. Det underlättar och gör det enklare att resa både på fritiden och i tjänsten. Syftet är att förbättra möjligheterna till regional pendling och därmed bidra till ökad tillväxt och jobbskapande.

Följande förändringar har skett och kommer att ske under åren 2016-2021

  • 11 december 2016 gjordes en utökning av tågavgångar, för att täppa till de luckor som fanns i tidtabellen (morgon, mitt på dagen och kväll) och som skapar lång väntetider för resenärerna.  Nästa etapp av trafikökning sker under åren 2019-2021.
  • Sommaren 2017 öppnades Citybanan i Stockholm. Den nya spårtunneln innebär att SL:s pendeltåg kan gå på egna spår i Stockholm, vilket avlastar de befintliga spåren till och från Stockholm Central. Detta skapar förutsättningar att kunna köra fler tåg och öka punktligheten.
  • 1 oktober 2017 lanserades Movingo som är en ny pendlarbiljett. Movingo är en biljett som gäller både på regionaltåg och i läns- och lokaltrafiken som bedrivs av SJ, SL, Sörmlandstrafiken, UL, VL, Länstrafiken Örebro och Östgötatrafiken. Det gör det möjligt att göra en anslutningsresa utan krav på tilläggsbiljett eller blanda sina resor med växelvis till exempel regionaltåg och SLs pendeltåg. Den lokala busstrafiken i Strängnäs kommun ingår utan extra kostnad.
  • December 2017 invigdes Strängnäs nya resecentrum.
  • Sommaren 2018 blev utbyggnaden av dubbelspår på sträckan Härad-Strängnäs på Svealandsbanan färdig. Det skapar förutsättningar att köra fler tåg, minska restid och öka punktligheten.
  • Sedan den 10 februari 2020 är alla gamla tåg utbytta mot nya moderna Mälartåg. De nya tågen har hög komfort, de fasta sittplatserna är ställbara och har arbetsbord, tillgång till wifi, läslampor och eluttag. Det finns plats för upp till sex cyklar i varje tågset, alla entrédörrar har insteg i nivå med plattform och tågen uppfyller de senaste kraven på tillgänglighet. Tågen är snabba och ger kortare restider med en hastighet på upp till 200 km/h. Den nya tågtabellen innebär även fler och tätare avgångar i båda riktningarna.
  • Från december 2021 kommer det att ske ytterligare förstärkningar av trafiken med flera avgångar i båda riktningarna.

Mälardalstrafik (fd MÄLAB) ansvarar för regional kollektivtrafik i Mälardalen på ett antal sträckor, framförallt med tåg.                           Bakom Mälardalstrafik står regionerna i Mälardalen. 


Skriv ut
Senast uppdaterad: 18 maj 2020