Trivselregler inför en aktivitet

Vad roligt att du vill delta på UNG i Strängnäs aktiviteter! För att det ska bli en rolig upplevelse för alla har vi några regler som du måste följa. Läs igenom reglerna innan du kommer till aktiviteten.

Nolltolerans

Våra aktiviteter ska kännas trygga för alla som är där. Följande beteenden har vi nolltolerans mot:

  • Våld
  • "Skojbråk”
  • Trakasserier, mobbning eller hot
  • Droger och alkohol
  • Ovårdat språk

Om du inte följer våra trivselregler kommer det att ha konsekvenser. Du kan behöva lämna aktiviteten och vi kommer att kontakta dina vårdnadshavare.

Tänk på att vissa beteenden även kan leda till att vi behöver göra en polisanmälan eller en orosanmälan till socialtjänsten.

Visa hänsyn till andra

Du ska visa hänsyn till alla i din omgivning – ledare, deltagare och övriga personer som är i närheten av aktiviteten. Om du inte visar hänsyn och respekt för personerna omkring dig måste du tyvärr avlägsna dig från aktiviteten.

Vi pratar svenska

Vi pratar alltid svenska för att inkludera alla i aktiviteten och inte skapa otrygghet. I undantagsfall använder vi engelska om svenskan inte räcker till. Detta gäller både för ledare och deltagare.

Drog- alkohol- och rökfritt

Alla våra aktiviteter är drogfria och alkoholfria. Om du är påverkad när du kommer till våra aktiviteter kommer du att bli bortvisad från området.

Om du vill röka under en aktivitet måste du gå bort från området där vi har aktiviteten.

Du ska kunna påvisa din ålder

Om vår personal frågar ska du kunna styrka din ålder. Antingen genom en legitimation eller med stöd av din vårdnadshavare. Om du inte kan göra det kan du tyvärr inte delta på aktiviteten, utan är välkommen tillbaka ett annat tillfälle när du kan styrka din ålder.

Du kan delta på våra aktiviteter från och med det år du fyller 13 år till och med det år du fyller 18 år.

Välkommen till våra aktiviteter!

Nu när du läst igenom våra trivselregler och vet vad som gäller är du varmt välkommen att delta på våra aktiviteter. Vi ser fram emot att ha roligt tillsammans med dig som är ung i Strängnäs kommun!

Skriv ut
Senast uppdaterad: 11 januari 2024