Mötesplatser

Strängnäs kommun har ambitionen att det i varje kommundel ska finnas en samlings- och mötesplats.

Visionen är att ta fram en modell för en mötesplats som bygger på nya samverkansformer, där en mångfald av verksamheter kan äga rum under både dag- och kvällstid och såväl unga som gamla kan mötas. Här hittar du information om mötesplatser och kulturhus i Strängnäs kommun. 

"En mötesplats är en plats där människor möts och samverkar, och tillsammans bidrar till en social sammanhållning samt kreativitet och utveckling i kommundelen."

Kultur- och fritidsnämndens beslut 2016-02-23.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 5 augusti 2019