Kulturskolan

Välkommen till Kulturskolan! Oss hittar du i centrala Strängnäs men vi har även verksamhet i Stallarholmen, Mariefred, Fogdö och Åkers Styckebruk.

Aktuellt

Skolans pedagogiska arbete

På Kulturskolan får barn och ungdomar i en inspirerande miljö utveckla sin kreativitet och skaparlust inom flera olika konstformer. Lärarna har gedigna pedagogutbildningar inom sina konstnärliga områden och är ofta aktiva konstutövare utanför Kulturskolan.

Här skapas trygga barn och ungdomar! Eleverna blir sedda och får utvecklas individuellt i nära kontakt med sin lärare eftersom undervisningen sker enskilt eller i små grupper. Vi uppskattar elevinflytande och elevernas egna idéer och önskemål tas tillvara i undervisningen.

Till Strängnäs Kulturskola är alla välkomna! Både de elever som vill ha ett roligt och meningsfullt fritidsintresse och de elever som vill satsa lite extra och siktar på ett konstnärligt yrke i framtiden.

Barn spelar instrument

Våra kurser

Här kan du läsa om Kulturskolans kursutbud.

StudyAlong på mobilen

Anmäl dig till Kulturskolan

Här ser du hur du skapar ett konto och bokar en kurs.

Personalgrupp

Kontaktuppgifter

Här hittar du kontaktuppgifter till Kulturskolans personal.

Dator

Vanliga frågor och svar

Här finns svar på de vanligaste frågorna.

Barnkonventionen artikel 31

  • Konventionsstaterna erkänner barnets rätt till vila och fritid, till lek och rekreation anpassad till barnets ålder och rätt att fritt delta i det kulturella och konstnärliga livet.
  • Konventionsstaterna ska respektera och främja barnets rätt att till fullo delta i det kulturella och konstnärliga livet och ska uppmuntra tillhandahållandet av lämpliga och lika möjligheter till kulturell och konstnärlig verksamhet samt till rekreations och fritidsverksamhet.

Logga in

Här kan du logga in på vår lärplattform StudyAlong.

Sociala medier

Följ oss på Facebook och Instagram!

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 1 december 2020