Föreningar, föreningsliv

Strängnäs kommun har ett rikt föreningsliv.

I föreningsregistret finns kommunens föreningar listade. På sidan för föreningsregistret går det också att registrera nya föreningar.

Föreningar i Strängnäs kommun som uppfyller kommuns bidragspolicy gällande grundläggande kriterier och bestämmelser för att söka bidrag kan söka kommunalt föreningsbidrag.  Föreningar har möjlighet att söka bidrag för sin verksamhet. Läs mer om respektive bidrag nedan, kulturbidrag, fritidsbidrag och föreningsbidrag från socialtjänsten.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 23 augusti 2021