Kontaktinformation utbildningskontoret

Utbildningskontoret ansvarar för följande verksamheter

  • barnomsorg
  • grundskola för barn och ungdomar
  • skolbarnsomsorg
  • gymnasieskola
  • vuxenutbildning
  • grundsärskola
  • gymnasiesärskola
  • elevhälsa

Utbildningschef/skolchef
Tony Lööw
tony.loow@strangnas.se

Administrativ enhetschef
Anna Liljehag
anna.liljehag@strangnas.se

Verksamhetschef för grundskolan
Tommy Olsson
tommy.olsson@strangnas.se

Verksamhetschef för förskolan
Carina Segerbäck
carina.segerback@strangnas.se

Verksamhetschef för elevhälsans medicinska insats
-

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 2 januari 2020