Kontaktinformation utbildningskontoret

Utbildningskontoret ansvarar för följande verksamheter

  • barnomsorg
  • grundskola för barn och ungdomar
  • skolbarnsomsorg
  • gymnasieskola
  • vuxenutbildning
  • anpassad grundskola
  • anpassad gymnasieskola
  • elevhälsa
  • ungdomsmottagningen

Utbildningschef/skolchef
Tony Lööw
tony.loow@strangnas.se

Administrativ enhetschef
Jessica Sundqvist
jessica.sundqvist@strangnas.se

Verksamhetschef för gymnasiet och vuxenutbildningen
Daniel Moberg
daniel.moberg@strangnas.se

Verksamhetschef för grundskolan
Raija Ikonen
raija.ikonen@strangnas.se

Verksamhetschef för förskolan
Carina Segerbäck
carina.segerback@strangnas.se

Chef centrala barn- och elevhälsan
Ulrika Klaar
ulrika.klaar@strangnas.se

Verksamhetschef för elevhälsans medicinska insats
Åza Thellström
aza.thellstrom@strangnas.se

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 5 september 2023