Synpunkter, beröm och klagomål inom utbildning och barnomsorg

Dina synpunkter, beröm eller klagomål ger oss värdefull information och hjälper oss att förbättra våra verksamheter.

Synpunkter, beröm eller klagomål

Om du har synpunkter, vill lämna beröm eller klagomål på verksamheten uppmuntrar vi dig att ta upp frågan direkt med berörd person.  Både positiva och negativa synpunkter på hur vi arbetar med våra uppdrag ingår i kvalitetsarbetet och uppmuntras.

  1. Om ni är missnöjd med utbildningen eller om ni har andra synpunkter, vill lämna beröm eller klagomål på verksamheten vänd dig i första hand direkt till förskollärare, mentor eller annan personal i verksamheten .
  2. Om problemet inte har löst sig genom samtal med förskollärare, mentor eller annan personal, ska du kontakta rektorn.
  3. Om du är missnöjd med rektorns hantering av klagomål eller rektorns tjänsteutövning eller agerande kan du också vända dig till utbildningskontoret, för att framföra dina klagomål.

Tänk på att vara så konkret som möjligt

Dina synpunkter, beröm eller klagomål kan gälla exempelvis utbildning, bemötande, behandling eller kommunikation. För att det ska bli lättare att utreda händelsen är det bra om du kan beskriva:

  • Vad det är som har hänt.
  • När och var händelsen inträffade.
  • Vilka konsekvenser händelsen fick för dig

Hur kan jag lämna synpunkt, beröm eller ett klagomål?

Via kommunens e-tjänst kan du lämna dina synpunkter, beröm eller klagomål. Ditt meddelande registreras och vi ser till att det når rätt person för eventuell utredning och återkoppling.

Du kan även lämna dina synpunkter, beröm eller klagomål direkt till den det berör eller med vanlig post.

Offentlighetsprincipen

När du tar kontakt med skolledning eller barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområden gäller offentlighetsprincipen. Det betyder i korthet att all din kommunikation med Strängnäs kommun blir en allmän handling som diarieförs hos vår registrator.

Ibland kan hela eller delar av ett klagomål sekretessbeläggas.

Andra instanser

Om du vill anmäla missförhållanden på förskolan eller skolan, kränkningar, brister i undervisningen eller ärenden angående särskilt stöd och du upplever att ingen av punkterna 1-3 ovan har hjälpt, kan du låta en övergripande instans utreda ärendet.

Då vänder du dig till Skolinspektionen eller Barn- och elevombudet (BEO) som är en del av Skolinspektionen och som särskilt arbetar mot kränkningar och mobbning.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 16 november 2022