Barn som studerar

Grundskola

Strängnäs kommun har sju kommunala grundskolor och sex fristående verksamheter.

Förskoleklass är obligatoriskt med start höstterminen 2018.

Barn som går i förskoleklass och i grundskola kan få skolbarnsomsorg i fritidshem.

Här hittar du information om lov, vad som gäller kring ledighet och vilket stöd det du kan få vid hög frånvaro från skolan.

Du söker till Strängnäs kommunala grundskolor via vår digitala e-tjänst.

Den centrala barn- och elevhälsan ska stödja utvecklingen av den lokala elevhälsan.

Så här arbetar skolan med kvalitet och utveckling tillsammans med utvecklingsledare.

Studier i modersmålet syftar till att eleven ska utveckla förmågan att förstå och göra sig förstådd.

Studie- och yrkesvägledarna hjälper dig att fundera över din nuvarande situation för att kunna se dina möjligheter.

Här kan du läsa mer om vilka regler som gäller vid skolskjuts och hur du gör en ansökan.