Elevhälsan

Skolkamrater som umgås

Barn- och elevhälsan arbetar hälsofrämjande, förebyggande och skall stärka elevhälsoperspektivet.

Elevhälsan

Elevhälsan består av skolläkare, skolsköterska, skolpsykolog, kurator, specialpedagog och även ibland speciallärare. Vi arbetar förebyggande och hälsofrämjande med eleverna genom våra elevhälsoteam, EHT.

I elevhälsans medicinska insats ingår skolläkare och skolsköterska som genom sina hälsosamtal och vaccinationer arbetar hälsofrämjande och förebyggande, se här när ditt barn ska ha hälsosamtal eller få vaccination. , 202 kB.

Vid skolfrånvaro kan elevhälsan erbjuda olika sorters stöd så att barn vill och kan vara i skolan. Kontakta ditt barns skolsköterska. Läs mer om skolfrånvaro. LÄNK

Stöd och råd

Har du barn i skolan och önskar stöd eller råd?

  1. Vänd dig i första hand direkt till klasslärare, mentor eller annan personal i verksamheten.
  2. I andra hand till elevhälsans personal eller skolledning.

Går ditt barn på förskolan vänd dig direkt till din personal.

Elevhälsoteam (EHT) på skolorna

Varje skolas EHT träffas regelbundet och samverkar mellan de olika professionerna. Vi har en dialog med varandra om elevers olika behov och stödåtgärder som skolan kan erbjuda.

Centrala barn- och elevhälsan ansvarar för viss myndighetsutövning såsom beslut om Tilläggsbelopp och beslut om utökad tid för Barn i behov av särskilt stöd i förskolan och fritidshem.
Här kan du ta del av anvisningar som gäller för tilläggsbelopp för de fristående verksamheterna , 191 kB. samt de kommunala verksamheterna , 194 kB..

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 30 augusti 2023