Elevhälsa

Den centrala barn- och elevhälsan ska stödja utvecklingen av den lokala elevhälsan och stärka elevhälsoperspektivet på alla nivåer.

Barn- och elevhälsan

Den centrala barn- och elevhälsan utgör ett kompetens- och processtöd i arbetet med att koordinera utveckling och kvalitet i elevhälsan på skolorna.

Ansökan om tilläggsbelopp

Tilläggsbelopp är avsett att ge möjlighet till särskild ersättning till skolor för elever som har omfattande behov av särskilt stöd. Stödåtgärderna som sätts in ska vara extraordinära.

Förskola, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola oavsett huvudman, har rätt att söka tilläggsbelopp för enskilda barn eller elever som på grund av sin funktionsnedsättning har behov av extraordinärt stöd. Kostnaderna för stödet ska vara omedelbart kopplade till ett enskilt barn eller elev och ha samband med dennes särskilda behov och förutsättningar för att fullgöra sin skolgång eller vistelsetid.

Enskilda huvudmän har rätt till tilläggsbelopp från hemkommunen för elever i årskurs 8 och 9 som riskerar att inte bli behöriga till ett nationellt yrkesprogram i gymnasieskolan och deltar i obligatoriskt anordnad lovskola.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 14 maj 2019
Utbildning och barnomsorg