Skolbio

Tre barn som sitter i en biosalong och tittar på film.

I samarbete med Film i Sörmland arrangerar kommunen varje termin skolbio, där eleverna får möjlighet att se kvalitetsfilmer under skoltid.

Eleverna i Strängnäs kommun håller själva i valet av skolbiofilm. Kultursamordnaren är kommunens skolbiosamordnare och planerar varje termin i samarbete med Film i Sörmland.

Skolbion är planerad till vecka 45-48 i Strängnäs, Åkers styckebruk och Mariefred. Det kommer denna gång bli fler visningar eftersom det är färre elever i varje salong och bara en skola samtidigt.

Att se film och samtala om den är ett viktigt värdegrundsarbete. Film hjälper barnens bildspråkliga utveckling, väcker nyfikenhet, känslor och tankar. Den gemensamma bioupplevelsen ger eleverna möjlighet att jämföra och se likheter mellan sig själv och andra barn och unga i världen.

Så här går det till

Varje vår genomförs skolbio i årskurs 2-3 och 6-7 och varje höst genomförs skolbio för årskurs 4-5 och 8-9. Eleverna får se delar ur tre filmer som valts ut av Film i Sörmland och röstar sedan fram årets skolbiofilm.

Alla elever för aktuella årskurser deltar i skolbiovalet. Elevrepresentanter utbildas på varje skola, genomför valet med sina klasser och rapporterar sedan resultaten till kommunens skolbiosamordnare.

Mer information finns på sidan Lathund för skolbioinformation som publiceras i samband med filmerna.

Fakta om skolbio

Skolbio är ett demokratiprojekt som under en kort och intensiv period ger barn och unga en möjlighet att uppleva och samtala kring demokratibegreppet.

Till skolbiofilmerna finns ofta en lärarhandledning för lärarna så att de kan för- och efterarbeta filmen tillsammans med eleverna. Filmerna tar ofta upp teman som ger upphov till många bra och intressanta diskussioner i skolan.

Vill du ha tips och idéer hur du kan arbeta kring film i skolan kontakta gärna våra filmkonsulenter i Sörmland.

Film i Sörmland är ett regionalt resurscentrum för film och video under landstingets Kultur och Utbildning, med stöd från länets kommuner. Uppdraget är att främja filmkulturen i hela länet. Detta sker genom arbete med filmpedagogik, talangutveckling och visning/spridning av kvalitetsfilm.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 19 oktober 2020