Information

Förskollärare, Stallarholmens förskola

Arbetsuppgifter

Vi söker dig som är driven, engagerad och kreativ och har ett fokus på uppdraget. Du är en medforskande förskollärare som kan utmana barnen i vardagen genom lek och fantasi. Du har ett professionellt förhållningssätt. Att arbeta som förskollärare hos oss innebär att du får unika och betydelsefulla möjligheter att påverka och bidra till varje barns utvecklig. Som förskollärare medverkar du till en positiv o utvecklande miljö med en god balans mellan omsorg och lärande. Det gör du genom att ansvara för det pedagogiska arbetet med förskolans verksamhetsmål. Med hjälp av verktyg som observation, dokumentation och reflektion synliggör du barns lärandeprocesser och tar ut riktning för nästa steg i undervisningen. Samarbetet med övrig personal är viktigt då arbetet runt barnen sker i team. Du vill driva din egen och förskolans utveckling framåt. På vår förskola kommer du att arbeta med prioriterade utvecklingsmål som du kopplar till den lokala arbetsplanen. Där planerar, genomför, utvärderar och analyserar och reflekterar du tillsammans i arbetslaget och tillsammans med barngruppen. Du kommer att arbetar utefter ett tema inriktat arbetssätt där barnens reella inflytande sätts i fokus och utifrån det temat kopplas läroplanen och alla andra styrdokument som skollagen, lokala handlingsplaner, barnkonventionen mm till. Ditt arbete blir att kvalitetssäkra förskolan utbildning kontinuerligt genom skolverkets självskattningssystem BRUK. BRUK.skolverket.se Vi vill se ditt arbetssätt med matematik i vardagen så väl i undervisningen som i alla rutinsituationer under dagen på förskolan. Med matematik i vår förskola menar vi att barnen ges rika möjligheter att förstå hur saker och ting förhåller sig till varandra såsom kroppsuppfattning och rumsuppfattning, göra jämförelser, sortera klassificera, olika sorters lek -rollek, regellek och så vidare. Vi erbjuder barnen att få prova sina hypoteser och teorier genom olika sorters experiment som finns i vår verksamhet. Därför ser vi gärna att du har kompetens inom detta. Du kommer att stödjer barnens forskande genom utmanande didaktiska frågor så att utrymmet finns att tänka vidare själv. Den undervisande situationens utgångspunkt är utifrån barns lek och nyfikenhet som du som pedagog bygger vidare på. Vi erbjuder dig: Reflektionstid enskild 2,5 timmar i veckan, avdelning 1 timme i veckan 2 planeringsdagar/år 2 kompetensutvecklingsdagar/år Kostnadsfria pedagogiska måltider Arbetskläder

Kvalifikationer

Vi söker dig som - är förskollärare med godkänd legitimation och väl insatt i läroplanen och systematiskt kvalitetsarbete - har goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift. - har digital kompetens - är trygg i att utifrån läroplansmålen leda det pedagogiska arbetet och reflektera tillsammans med kollegor för att utveckla verksamheten. Du bör ha minst några års erfarenhet från arbete i förskolan. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper och vill att du delar kommunens värdegrund, utveckling, respekt, tydlighet och öppenhet.


I samarbete med offentliga jobb

Sista ansökningsdatum: 2019-11-24

Referensnummer: 433/19


Anställningsvillkor

Anställningsform: Tillsvidareanställning

Omfattning: Heltid

Löneform:

Arbetstid: Heltid

Tillträde:


Upplysningar

Susanne Karlsson ,

Telefon: 0159-29785


Magnus Bengtsson,

Telefon: 0152-191 90


Fackliga kontaktpersoner

Facklig företrädare nås via kommunens växel Tel: 0152 291 00


Skriv ut
Senast uppdaterad: 6 november 2019
Arbete och företagande