Vi erbjuder dig

påse medarbetare

Våra medarbetare är den viktigaste kuggen för vår organisation. Vi vill skapa förutsättningar för en hållbar organisation med friska och motiverade medarbetare. Här kan du läsa mer om hur det är att vara anställd hos oss.

Hos oss är lönen individuell. Vid den årliga löneöversynen
träffas du och din chef för samtal om hur din lön överensstämmer med din prestation kopplat till de mål som finns för verksamheten.

Alla löner hos oss ska vara jämställda och det genomförs
årligen en lönekartläggning i syfte att upptäcka, åtgärda och förebygga osakliga löneskillnader.

En introduktion är en förutsättning för att kunna göra ett bra jobb. Som nyanställd hos oss erbjuds du en individuellt utformad introduktion.

Medarbetarnas kreativitet, kunnande och idéer vill vi ta tillvara. Vi ser därför kompetensutveckling som en naturlig del i arbetet. Den individuella kompetensutvecklingen planeras gemensamt mellan chef och medarbetare genom årliga medarbetarsamtal.

Vi erbjuder våra medarbetare ett friskvårdsbidrag på 2000 kronor per år. Det kan användas till en rad olika aktiviteter.

Vid sjukdom eller behov av att förebygga ohälsa kan vår företagshälsovård finnas som stöd.

Om en av våra medarbetare blir sjuk längre än 14 dagar, betalar vi ut 10 procent av deras lönebortfall till och med den 90:e dagen i sjukperioden. Sjuklöneersättningen betalas ut upp till 90 dagar. Medarbetare med lön överstigande 62,5 procent av prisbasbeloppet får även sjuklön.

Arbetstid

Vi tycker att det är viktigt att våra medarbetare ska kunna uppnå balans mellan arbetsliv och privatliv och erbjuder därför möjligheten att påverka arbetstidsförläggningen. Vi strävar efter att erbjuda möjlighet till flexibla arbetstider och individuella arbetstidscheman.

Semester

Som anställd i kommunen har du 25 semesterdagar. Året du fyller 40 får du 31 dagar, och året du fyller 50, 32 dagar. Kalenderår är både intjänandeår och semesterår vilket innebär att våra medarbetare har rätt till semesterledighet med semesterlön från den dag de börjar arbeta.

Löneväxling mot lediga dagar

Våra medarbetare får möjlighet att löneväxla värdet av semesterdagstillägget till extra lediga dagar. Medarbetare som är yngre än 40 år kan få 5 extra lediga dagar, och medarbetare som är 40 år eller äldre kan få 6 extra lediga dagar, givna vissa förutsättningar.

Föräldraledighet

Som medarbetare hos oss har du rätt att vara helt föräldraledig med eller utan föräldrapenning till dess att barnet är 3 år. Fram till att barnet fyller 8 år har du rätt att förkorta din arbetstid med 25 procent enligt föräldraledighetslagen. Du har även rätt till föräldrapenningtillägg de första 180 kalenderdagarna av din föräldraledighet, vilket innebär att vi betalar ut 10 procent av lönebortfallet, givet att kvalificeringstiden att uppfylld. Vi betalar även ut föräldralön till de medarbetare som tjänar mer än 83,33 procent av prisbasbeloppet och har varit anställda i minst 180 kalenderdagar hos oss.

25-års gåva

Varje år uppmärksammar Strängnäs kommun de medarbetare som varit anställda 25 år hos oss som arbetsgivare. Jubilarerna firas med en gåva samt en gemensam högtidsmiddag.

Våra medarbetare har kollektivavtalade försäkringar genom AFA försäkring. Dessa ger medarbetarna skydd utöver de
lagstadgade försäkringarna.

Pension

Varje år betalar vi ut tjänstepension till våra medarbetare. Det motsvarar 4,5 procent av inkomsten.

Minskad arbetstid (80-90-100)

För de medarbetare som fyllt 63 år och är tillsvidareanställda med minst 10 års sammanhängande anställningstid, finns en möjlighet att minska sin arbetstid enligt 80-90-100-modellen. Det innebär att en medarbetare kan minska sin arbetstid med 20 procent av deras befintliga sysselsättningsgrad men, enbart minska lönen med 10 procent. Dessutom fortsätter de att tjäna in tjänstepension som precis som tidigare.

Löneväxling till pension

Som anställd har du även möjlighet att löneväxla till pension. Det innebär att en del av din lön flyttas till pensionen.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 16 januari 2023