Resor och boende

Skolskjuts - grundskola

Du kan ha rätt till resor till och från grundskolan.

Resebidrag - gymnasiet

Du som är folkbokförd i Strängnäs kommun och studerar heltid på kommunal eller fristående gymnasieskola, kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå eller påbyggnadsutbildning kan få resebidrag. Avståndet mellan folkbokföringsadressen och skolan måste vara minst 6 kilometer. Du kan få resebidrag till och med vårterminen det år du fyller 20 år. Vid växelvis boende beviljas inte resebidrag till och från vårdnadshavare du inte är folkbokförd hos.

Inneboende, inackordering - gymnasiet

Elever som studerar på gymnasiet eller vuxenutbildning och har minst 6 mil till sin skola kan ansöka om inackorderingsbidrag.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 15 juni 2023