Arrendera kommunal mark

Strängnäs kommun arrenderar ut mark för olika användning, exempelvis fiske, kolonilotter och jordbruksmark.

Fält med spannmål, domkyrka i bakgrunden

Vad betyder arrende?

När Strängnäs kommun hyr ut sin mark till extern part kallas det för att kommunen arrenderar ut marken. Kommunen kan arrendera ut till både privatpersoner och juridiska personer (exempelvis företag).

I ett avtal för arrende beskrivs det hur marken får användas. Exempelvis har kommunen arrenden för fiske, kolonilotter och jordbruk.

Olika typer av arrende

Strängnäs har många olika arrendatorer. Den mest använda upplåtelseformen är lägenhetsarrende.

 • Jordbruksarrende innebär att mark hyrs ut för jordbruk (åkermark eller betesmark).
 • Anläggningsarrende betyder att arrendatorn har du rätt att ha en byggnad för förvärvsverksamhet på market. Det kan exempelvis vara en kiosk eller lagerlokal.
 • Fiskarrende respektive jaktarrende används när arrendatorn ska bedriva jakt eller fiske på området. I avtalet beskrivs hur och i vilken omfattning som är aktuellt.
 • Lägenhetsarrende är ett begrepp som används när marken hyrs ut för en annan användning än de ovanstående typerna.

Taxa för arrende

Strängnäs kommun har taxor för arrenden. Taxorna består av ett prisintervall för att göra avgifterna i Strängnäs kommun mer jämlika och marknadsmässiga. Avgifterna för varje specifikt arrende kommer att påverkas av följande faktorer:

 • Typ av arrende
 • Platsens läge och karaktär
 • Tillgänglighet
 • Typ av verksamhet

Kommunen har möjlighet att göra avsteg från taxan när vi bedömer att det är aktuellt.

Frågor

Om du har frågor är du välkommen att kontakta Mark- och exploateringsenheten. Kontaktuppgifter hittar du längst ner på sidan.

För att få ha uteservering, idrottstävlingar och marknader på offentlig plats behövs ett tillstånd för markupplåtelse. Läs mer på sidan Markupplåtelse.

Om du vill hyra en båtplats i vår gästhamn behöver du inte ett arrende utan en hyrplats. Läs mer på sidan Båtar och hamnar.

Kontakt

 • Mark- och exploateringsenheten

  Telefon:

  0152-293 02

  E-postadress:

  mex@strangnas.se

  Besöksadress:

  Nygatan 10
  645 80 Strängnäs

  Ordinarie telefontider:

  Vardagar mellan klockan 10.00 och 12.00.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 30 december 2022