Planerade upphandlingar

Nedan presenteras en upphandlingsplan som täcker de upphandlingar som Strängnäs kommun planerar att genomföra i egen regi.

Planen är preliminär och kan ändras beroende på politiska beslut eller andra ändrade förutsättningar. Direktupphandlingar av varor/tjänster till mindre belopp tillkommer också kontinuerligt.

Upphandlingar med planerad annonsering under 2019

 • Asfaltsbeläggningsarbete
 • Drift av gästhamn i Strängnäs och i Mariefred
 • Exploateringskonsulter
 • Fastighetsvärderingskonsulter
 • Fotvårdare till äldreboenden
 • Print som tjänst
 • Utplanteringsväxter
 • Verkstadstjänster för personbilar och lätta lastbilar

Upphandlingar med planerad annonsering under 2020

 • Bemanningstjänster: rektorer m.fl.
 • Bemanningstjänster: interimschefer inom vård och omsorg
 • Kontors- och skolmateriel
 • Medicinska kontroller av räddningstjänstens personal
 • Elevresor under skoltid
 • Konsulter samhällsplanering
 • Revisionstjänster
 • Sandupptagning
 • Verkstadstjänster för tunga fordon

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 16 oktober 2019
Arbete och företagande