Planerade upphandlingar

Nedan presenteras en upphandlingsplan som täcker de upphandlingar som Strängnäs kommun planerar att genomföra i egen regi.

Planen är preliminär och kan ändras beroende på politiska beslut eller andra ändrade förutsättningar. Direktupphandlingar av varor/tjänster till mindre belopp tillkommer också kontinuerligt.

Upphandlingar med planerad annonsering under 2019

 • Asfaltsbeläggningsarbete
 • Banktjänster
 • Brandskyddsmaterial
 • Drift av gästhamn i Strängnäs och i Mariefred
 • Däckservicetjänster
 • Enstaka platser i särskilt boende LSS
 • Företagshälsovård
 • Grus- och sandprodukter
 • Hyra av personbilar och minibussar
 • Kommunikation som tjänst
 • Konstgräsplan
 • Print som tjänst
 • Sandupptagning
 • Släckbil
 • Sotningstjänster
 • Städning av offentliga toaletter
 • Trygghetslarm och larmcentral för ordinärt boende
 • Trygghetslarm för särskilt boende
 • Utplanteringsväxter
 • Vinterväghållning
 • Verkstadstjänster för personbilar
 • Verkstadstjänster för tunga fordon

Upphandlingar med planerad annonsering under 2020

 • Livsmedel
 • Bemanningstjänster rektorer m.fl.
 • Medicinska kontroller av räddningstjänstens personal
 • Elevresor under skoltid
 • Konsulter samhällsplanering
 • Revisionstjänster

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 15 januari 2019
Arbete och företagande