Planerade upphandlingar

Nedan presenteras en upphandlingsplan som täcker de upphandlingar som Strängnäs kommun planerar att genomföra i egen regi.

Planen är preliminär och kan ändras beroende på politiska beslut eller andra ändrade förutsättningar. Direktupphandlingar av varor/tjänster till mindre belopp tillkommer också kontinuerligt.

Upphandlingar med planerad annonsering under 2021

 • Besiktningar och mindre entreprenadarbeten under och i anslutning till vatten
 • Byggnation och ägande av nytt äldreboende
 • Cateringtjänster
 • Drift och underhåll av gatubelysning
 • Elevresor under skoltid
 • Entreprenadmaskintjänster
 • IT-klienter
 • IT-konsultmäklartjänster
 • Konferenser
 • LSS-boende barn
 • Maskindiskmedel m.m. till storkök
 • Matdistribution för ordinärt boende
 • Minnesgåvor och övriga gåvor
 • Målning av trafiklinjer och andra vägmarkeringar
 • Kolsyrade drycker
 • Perenner och plantskoleväxter
 • Pålning, bryggtjänster och bryggtillbehör
 • Reklambyråtjänster
 • Rekryteringstjänster
  Servrar, lagring och nätverksutrustning
 • Skolläkartjänster
 • Skolpsykologtjänster
 • Taklyftar, besiktning av taklyftar och vårdsängar
 • Tryckeritjänster
 • Tömning av dagvattenbrunnar
 • Vattenreningsteknisk förvaltning av simhallar

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 9 februari 2021