Andra webbplatser

Planerade upphandlingar

Nedan presenteras en upphandlingsplan som täcker de upphandlingar som Strängnäs kommun planerar att genomföra i egen regi.

Planen är preliminär och kan ändras beroende på politiska beslut eller andra ändrade förutsättningar. Direktupphandlingar av varor/tjänster till mindre belopp tillkommer också kontinuerligt.

Upphandlingar med planerad annonsering under 2018

 • Anläggningstjänster
 • Arboristtjänster
 • Drift av stadsnära camping
 • Företagshälsovård
 • Handledning IFO
 • Hyra av handikapptoaletter
 • Köksutrustning
 • Sjuk- och friskanmälan samt webbaserat verktyg för rehabiliteringsarbete
 • Släckbil
 • Särskilt boende LSS

 

Upphandlingar med planerad annonsering under 2019

 • Asfaltsbeläggningsarbete
 • Banktjänster
 • Drift av gästhamn i Strängnäs och i Mariefred
 • Däckservicetjänster
 • Grus- och sandprodukter
 • Hyra av personbilar och minibussar
 • Konstgräsplan
 • Print som tjänst
 • Rättsdatabaser
 • Sotning
 • Städning av offentliga toaletter
 • Särskilt boende SoL
 • Trygghetslarm och larmcentral för ordinärt boende
 • Trygghetslarm särskilt boende
 • Utplanteringsväxter
 • Vinterväghållning
 • Verkstadstjänster för personbilar
 • Verkstadstjänster för tunga fordon

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 25 oktober 2018
Arbete och företagande