Planerade upphandlingar

Nedan presenteras en upphandlingsplan som täcker de upphandlingar som Strängnäs kommun planerar att genomföra i egen regi.

Planen är preliminär och kan ändras beroende på politiska beslut eller andra ändrade förutsättningar. Direktupphandlingar av varor/tjänster till mindre belopp listas inte här.

Upphandlingar med planerad annonsering under 2024

 • Arbetskläder som tjänst
 • Beläggningsarbeten (asfalt)
 • Bemanningstjänster - interimschefer inom vård och omsorg
 • Bevakningstjänster
 • Byggnation av simhall
 • Lösning för e-underskrifter
 • Grusprodukter
 • Kommunikation som tjänst
 • Konsulter för utredningar i samband med fysisk planering
 • Medicinska kontroller av räddningstjänstens personal
 • Planeringssystem hemtjänsten
 • Revisionstjänster
 • Serviceavtal kylanläggningar
 • Skogsförvaltning
 • Sotning och brandskyddskontroll
 • Storköksutrustning
 • Tryckeritjänster
 • Utplanteringsväxter
 • Verkstadstjänster maskiner
 • Verkstadstjänster personbilar och lätta lastbilar

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 6 februari 2024