Regler för upphandling

Här finns information om regelverket kring offentlig upphandling samt Strängnäs kommuns interna styrdokument.

Lagen om Offentlig Upphandling

För kommunens inköp gäller som huvudregel Lagen om Offentlig Upphandling (LOU). Lagen styr den offentliga upphandlingen och syftet är bland annat att säkra den fria konkurrensen mellan anbudsgivare inom EU-länderna.

Läs mer hos Upphandlingsmyndigheten.

Konkurrensverket är tillsynsmyndighet.

Direktupphandling

Om kommunen ska köpa in en vara eller tjänst till ett totalt värde under direktupphandlingsgränsen (700 000 kronor) kan detta göras genom direktupphandling. En direktupphandling är ett upphandlingsförfarande som inte kräver annonsering, vilket innebär ett enklare tillvägagångssätt än övriga upphandlingsförfaranden.

Vid direktupphandling gäller inte några särskilda regler kring hur upphandlingen ska genomföras, till exempel rörande konkurrensutsättning, tidsfrister och liknande. Dock ska direktupphandling, i likhet med all upphandling i stort, utgå från de upphandlingsrättsliga principerna: principerna om likabehandling, icke-diskriminering, öppenhet, ömsesidigt erkännande och proportionalitet.

Kommunens interna regler och riktlinjer

Strängnäs kommuns inköps- och upphandlingspolicy samt riktlinjer för direktupphandlingar finns i författningssamlingen.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 4 oktober 2022