Gällande avtal

En lista över Strängnäs kommuns gällande leverantörsavtal publiceras i avtalsdatabasen som uppdateras kontinuerligt med nya avtal.

Avtalsdatabasen når du via länken nedan.

Välkommen att lämna rabatterbjudande

Strängnäs kommun välkomnar leverantörer som verkar inom områden där kommunens verksamheter har behov av att handla varor och tjänster, att inkomma med rabatterbjudanden.

Rabatterbjudanden som uppfyller kriterierna kommer att publiceras i kommunens avtalsdatabas (se länk ovan), vid sidan av kommunens övriga leverantörsavtal. Företagens namn och erbjudanden kommer också att presenteras på kommunens intranät.

Följande kriterier ska uppfyllas:

  • det ska gälla varor eller tjänster som är relevanta för någon av kommunens verksamheter,
  • det ska gälla inköp till lägre belopp, och
  • erbjudandet ska inte krocka med kommunens befintliga avtal/ramavtal.

Så här gör du:

  1. Klicka på länken ”Rabatterbjudande från företagare” nedan.
  2. Skriv ut formuläret och fyll i det så att ert erbjudande och villkor framgår tydligt.
  3. Skicka formuläret och eventuella bilagor till inköpsenheten, gärna via e-post (se kontaktuppgifter nedan).

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 18 januari 2022