Andra webbplatser

E-handel, e-faktura

Strängnäs kommun erbjuder alla leverantörer, oavsett storlek, en lösning för e-handel, eller endast e-faktura.

Anslutning till e-handel

Elektronisk handel innebär att meddelanden som t.ex. prislista och order utbyts elektroniskt. Det finns två huvudsakliga sätt för leverantörer att ansluta sig till e-handel.

1. EDI - elektronisk integration via Raindance Inköp

EDI (Electronic Data Interchange) lämpar sig bäst för leverantörer med teknisk mognad och stor order- och fakturavolym. Ordern skickas direkt från Strängnäs kommuns e-handelssystem till leverantörens affärssystem och den elektroniska fakturan går tillbaka till e-handelssystemet. Nedan följer teknisk information om möjliga meddelandeformat.

Inköpsorder – Order kan sändas i följande format: EDIFACT D96 ORDERS (ESAP 6.3), cXML, xCBL 3.5 eller SFTI Sveorder.

Faktura - EDIFACT D96 INVOIC (ESAP 6.3, ESAP 9.1), cXML, Svefaktura, FINVOICE, OIO XML, e2b XML, EPPOL BIS 5A ver 2 (samt under våren 2019 även PEPPOL BIS Billing 3.0.

Katalog - En elektronisk katalog innehållande avtalat sortiment kan baseras på formaten PRO FF V6, PRO XML V6 eller på standarden EDIFACT D96 PRICAT (ESAP 6.3).

Punch-Out – En integration mellan leverantörens webbutik och kommunens inköpssystem, baserad på OCI 4.0 eller SFTI 6.5.3.

Orderbekräftelse - EDIFACT D96.

2. E-handel utan systemkrav

För företag där EDI inte är ett alternativ kan leverantörens katalog hanteras och importeras i kommunens e-handelssystem via ett vanligt Excel-ark. Beställningar skickas till leverantören via e-post.

Elektronisk fakturering

Strängnäs kommun tar emot e-fakturor på följande sätt:

Elektronisk faktura i något av följande format: EDIFACT D96 INVOIC (ESAP 6.3, ESAP 9.1), cXML, Svefaktura*, FINVOICE, OIO XML, e2b XML, PEPPOL BIS 5A ver 2 (samt under våren 2019 även PEPPOL BIS Billing 3.0).

Strängnäs kommuns elektroniska adress inom PEPPOL: 0007:2120000365

*) Svefaktura genom någon av operatörerna InExchange eller Pagero, alternativt Svefaktura validerad av SFTI (Single Face To Industry).

Strängnäs kommun tillhandahåller även en webbportal via InExchange i vilken leverantörer kan skapa elektroniska fakturor kostnadsfritt (upp till 100 fakturor per år och kund) och utan systemkrav.

Obligatorisk e-faktura till offentlig sektor

Den 1 april 2019 börjar en ny lag gälla som gör det obligatoriskt för leverantörer till offentlig sektor att skicka elektroniska fakturor. Kravet gäller från första fakturan och även om inget avtal finns mellan parterna. Observera att PDF och liknande format inte räknas som e-faktura.

Mer information om lagen finns på DIGG:s webbplats (Myndigheten för digital förvaltning).

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 4 december 2018
Arbete och företagande