Södra Finningetorp

Här hittar du information om parkeringsregler i området Södra Finningetorp.

Nya parkeringsregler i Södra Finningetorp.

Vid båda infarterna till området finns dessa vägmärken placerade:

Detta märke anger att man kör in i ett område där det är förbjudet att parkera, om inget annat anges.

Det innebär att det är förbjudet att parkera på gator inom hela området, förutom på de platser där det finns ett vägmärke som anger någon annan bestämmelse.

På vissa platser finns det plats att parkera, där har vi placerat vägmärken som anger att det är tillåtet att parkera.

Tillsammans med detta märke sitter ibland ett märke som anger att det är förbjudet att parkera en viss dag och under en viss tid.

Dessa kallas för servicedagar och används för att kunna sköta renhållning, snöröjning och vissa gatuarbeten.

Det är alltid viktigt att titta på skyltar där man tänkt parkera, även om man ibland är hemmablind. Det händer att vi behöver göra ändringar i parkeringsregler och ibland beslutar vi om tillfälliga bestämmelser i samband med större vägarbeten.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 13 december 2022