Läggesta station

Här hittar du praktisk information för dig som reser till och från Läggesta station.

Buss och tågtrafik

Hållplatser för lokalbussar hittar du vid entrén. För tidtabeller och övrig resinformation, besök sj.se och sormlandstrafiken.se.

Bilparkering

På utomhusparkeringen i Läggesta finns cirka 370 parkeringsplatser.

Cykelparkering

Den 2 augusti öppnar ett nytt cykelgarage. Garaget kommer att vara öppet dygnet runt för betalande gäster. Cykelgaraget rymmer 60 vanliga cykelplatser och två lådcykelplatser.

Läs mer i nyheten Nytt cykelgarage vid Läggesta station.

Parkeringsavgifter

Priserna gäller från och med 2 augusti 2021.

Utomhusparkering

Skriv tabellbeskrivning härPer dag

25 kronor

Per månad

300 kr

Cykelgarage

Skriv tabellbeskrivning härPer månad (30 dagar)

100 kr

Så köper du biljett

Parkeringsautomater kommer att finns utanför stationen och inne i cykelgaraget. Mer information kommer inför 2 augusti.

På avgiftsbelagda platser på utomhusparkeringen kan man, från och med 2 augusti, parkera sin bil under högst sju dygn i följd.

Vem ansvarar för vad?

Trafikverket ansvarar för spårområdet inklusive perronger och väderskydd.

Kommunen äger Läggesta station och ansvarar för cykelgaraget och de yttre miljöerna runt stationen. Kommunen ansvarar också för parkeringsfrågor som övervakning och parkeringsavgifter.

Det kommunala fastighetsbolaget SFAB förvaltar och driftar Läggesta station.

SJ ansvarar för tåg, tidtabeller och biljetter. Läs mer på sj.se.

Sörmlandstrafiken (Sörmlands kollektivtrafikmyndighet) ansvarar för tidtabeller, linjesträckningar, taxor och upphandling av busstrafikentreprenörer för kommunens räkning. Läs mer på sormlandstrafiken.se.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 31 mars 2021