Vasavallen

Trafik- och parkeringsförbud nattetid på Vasavallens parkering från och med 1 februari 2023

Från och med 1 februari 2023 är det förbjudet för motortrafik att köra samt parkera på Vasavallens parkering mellan klockan 23 och 05. Målet är att stärka trivseln och tryggheten på Vasavallen under hela dygnet.

Strängnäs kommun har tagit beslut om att förbjuda trafik nattetid på Vasavallen. Det gäller mellan klockan 23 och 05.

Det nya förbudet gäller parkeringsplatsen på Vasavallen, det påverkar inte möjligheten att åka in till återvinningsstationen från norra infarten.

Det kommer vara skyltat med båda ovanstående skyltar vilket innebär att det både är förbud mot motortrafik och parkeringsförbud under tiden 23-05.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 27 januari 2023