Trafiksäkerhet för A-traktor, moped och mopedbil

A-traktorer, mopedbilar och mopeder är ett populärt sätt för unga att ta sig fram och en omtyckt hobby. Här hittar du information om vilka lagar och regler som gäller, vad du som kör fordonet ska tänka på för att öka trafiksäkerheten och vad du som förälder kan göra.

Det är flera personer som har ansvar för att en A-traktor, mopedbil eller moped är trafiksäker och körs på ett säkert sätt. Föraren och ägaren ansvarar för att fordonet är säkert och lämpligt för trafik. Du som vårdnadshavare ansvarar för att ditt barn kör säkert, lagligt och inte stör andra.

Det finns saker du ska göra för att köra säkrare.

 • Ta körkort. För att köra moped och mopedbil krävs AM-behörighet, körkort för mopedklass 1. För att få köra A-traktor krävs AM-behörighet eller traktorkort.
 • Håll hastighetsbegränsningen. Kör max 30 km/h med A-traktor och max 45 km/h med moped eller mopedbil.
 • Moped klass 1 endast får köra 30 på 30-väg, även om fordonet kan köra fortare. Hastighetsbegränsningarna gäller alla.
 • Använd bilbälte. Det räddar liv. Eftersom A-traktorer och mopedbilar möter trafikanter som kör i höga hastigheter kan en kollision bli allvarlig för den som sitter obältad. Det finns just nu inget bälteskrav för A-traktorer.
 • Använd godkänd mopedhjälm.
 • Kör nykter.
 • Lägg undan mobilen. Det är olagligt och farligt att hålla mobilen i handen när man kör A-traktor eller mopedbil.
 • Passagerare får inte skymma förarens sikt eller utgöra fara på annat sätt. I registreringsbeviset kan du läsa om hur många som får åka i A-traktorn eller mopedbilen.
 • En bil som byggs om till A-traktor ska godkännas på en registreringsbesiktning innan den får köras i trafiken.
 • Kom ihåg att besiktiga A-traktorn enligt reglerna. Under besiktningen ses A-traktorns säkerhet över.
 • En skylt som visar att fordonet är långsamtgående, LGF-skylt, ska sitta bak på A-traktorer och mopedbilar.
 • Parkeringsregler gäller även för en moped klass 1 eller A-traktorer. Parkerar du fel kan du få parkeringsböter.

Vad kan hända om du bryter mot lagar och regler?

 • Det värsta som kan hända är att du blir inblandad i en olycka. Ett fordon som hanteras på fel sätt kan vara livsfarlig för förare och medtrafikanter.
 • Att köra en trimmad A-traktor eller moped eller att köra utan körkort kallas olovlig körning. Den som kör ett trimmat fordon kan få böter och riskerar att inte få ta körkort vid 18 års ålder.
 • Att köra vårdslöst, spela hög musik och åka runt varv efter varv kan vara trafikförseelser eller trafikbrott som ger böter och spärrtid för körkort på upp till 6 månader.
 • Unga som blir rapporterade för trafikbrott eller trafikförseelser hamnar i belastningsregistret.
 • Om du som förare orsakar skador på personer eller andras egendom kan vårdnadshavaren bli skadeståndsskyldig.
 • Försäkringsbolag kan sänka ersättningen vid en olycka om vårdnadshavare har låtit barnet köra olovligt.

Kommunen och polisen uppmanar dig att prata om trafiksäkerhet med ditt barn. Ta hand om ditt barns fordon på samma sätt som du sköter om din bil, se till att det är rätt utrustat året om. Provkör fordonet regelbundet.

Forskning visar att ungdomars konsekvenstänk inte är färdigutvecklat. Ungdomar har lättare för att reagera känslomässigt och impulsivt än logiskt och förnuftigt. Ungdomar kan ta större risker och bli inblandade i olyckor i trafiken.

Om ditt barn ska köra en A-traktor eller mopedbil är det viktigt att övningsköra med just en A-traktor eller mopedbil efter att ungdomen klarat sin AM-utbildning. På körskolan övningskör de enbart med moped.

Vårdnadshavare som tillåter olovlig körning kan dömas för tillåtande av olovlig körning. Föräldern kan få dagsböter, varning i körkortet och i vissa fall återkallas körkortet.

Kommunens arbete med motorintresserade ungdomar

A-traktorernas luciatåg i Strängnäs 2022.

Kommunen har en samverkansgrupp med deltagare från Ung i Strängnäs, polis, kommunens säkerhetsenhet, stadsvärdar med flera som jobbar för att öka trafiksäkerheten för unga. En referensgrupp med ungdomar hjälper till att ta fram aktiviteter för motorintresserade ungdomar.

Motorintresserade ungdomar samlas gärna i grupper och boende kan ibland bli störda av stök och nedskräpning. På grund av detta har kommunen på vissa platser förbjudit motortrafik och parkering i ett försök att minska störningar för de boende.

Här kan du läsa om hur kommunen jobbar med brottsförebyggande arbete.

Kommunen har tagit fram en kampanj om nya regler för A-traktorförare och deras vårdnadshavare.

Aktiviteter för ungdomar

Ung i Strängnäs anordnar träffar och aktiviteter för motorintresserad ungdom och informationskvällar för unga och vuxna.

Läs mer

Trafiksäkerhet, Trafikverket

Trafiksäkerhet för tonårsföräldrar, Nationella trafiksäkerhetsförbundet

Unga som trafikanter, Nationella trafiksäkerhetsförbundet

Fordonsregler, Transportstyrelsen

A-traktorer, Polismyndigheten

Att stanna och parkera, Transportstyrelsen

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 17 februari 2023