Arrangera evenemang

publik på Sommarfest i Strängnäs 3 juni 2023

När du ska arrangera ett kultur- eller idrottsevenemang är det flera saker som du som arrangör måste tänka på. Här hittar du några bra tips och råd.

Börja med att kolla att ditt datum inte krockar med ett annat evenemang som konkurrerar om samma publik.

Boka lokal eller plats

Det finns flera bokningsbara scener i kommunen: Paulinska salen, Thomas Arena teater, Ugglans park och scen eller Mötesplats Åkers scen.

Det finns också flera kommunala idrotts- och motionsanläggningar att hyra.

Du kan söka bidrag från kommunen, regionen och staten för ditt evenemang. Sponsring från näringslivet är också ett sätt att öka din budget för evenemanget.

Kulturbidrag från kommunen

Ideella föreningar med minst tio aktiva medlemmar som genomför arrangemang för allmänheten kan söka bidrag för sitt arrangemang. Du ansöker om bidrag en gång per år och din ansökan ska vara inne senast den 1 november året innan.

Snabba pengar för unga arrangörer

Ungdomar i åldern 13-25 år som vill genomföra kulturarrangemang riktade till målgruppen barn eller unga upp till 25 år har möjlighet att söka arrangemangsbidrag på upp till 5 000 kronor.

Du kan ansöka när som helst under året. Kulturkontoret behandlar din ansökan inom en månad.

Sök tillstånd

Som arrangör behöver du ofta flera olika tillstånd. Kom ihåg att söka tillstånd i god tid innan evenemanget.

Polistillstånd och markupplåtelse

Det är viktigt att du som arrangör söker polistillstånd när du planerar för ditt evenemang på offentlig plats. Polisen tar ut en avgift för din ansökan och kommunen tar ut en avgift för upplåtelse av marken. Markupplåtelsen är en del av ansökan du gör till polisen.

Lämna in din ansökan minst tre veckor före ditt planerade evenemang.

Serveringstillstånd

Om du tänker servera alkohol på ditt evenemang behöver du ansöka om ett serveringstillstånd. Du kan också arrangera tillsammans med en restaurang som har tillstånd.

Planera för säkerhet

Evenemang är komplexa verksamheter som kräver kunskap och god planering. Det är viktigt att du i god tid inför ditt evenemang planerar för säkerhet och trygghet.

Marknadsför ditt evenemang

När platsen är klar, datumet spikat och tillståndet klart är det viktigt att du marknadsför ditt arrangemang för att få så stor spridning som möjligt. Vi har flera möjligheter att hjälpa dig med detta.

Evenemangsguiden

Lägg upp ditt evenemang i vår evenemangsguide så blir det enklare att sprida digitalt. Lokal media brukar också ha koll på evenemangsguiden.

Affischering

I vår kommun finns affischeringstavlor som du får använda för att sprida information om ditt kultur- eller fritidsevenemang.

Om du vill använda offentlig plats för skyltar, gatupratare eller liknande behöver du ansöka om tillstånd från Polisen.

Media och sociala medier

Informera media om ditt evenemang. Några exempel på lokal media i vår kommun är Sörmlands media, Sveriges radio Sörmland, SVT Sörmland, Mariefredsposten, Mariefreds tidning och Gilla Stallarholmen.

Skapa ett evenemang på till exempel facebook och marknadsför ditt evenemang i olika sociala medier.

Rapportera musik

Om du arrangerar ett evenemang med artister eller där ni spelar musik i högtalare ska ni anmäla det till STIM. De ser till att artisterna får ersättning. Ta del av checklistor om hur det går till på STIM:s webbplats.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 13 februari 2024