Sjuka barn i förskolan och skolan

För att hålla nere all sorts smittspridning i våra verksamheter har vi förhållningsregler kring när barn och elever ska stanna hemma och när de kan återgå till förskola och skola efter sjukdom.

Detta gäller i kommunens förskolor och skolor

  • Barn och elever ska stanna hemma om man känner sig sjuk.
  • Har barnet varit sjukt behöver det stanna hemma tills det är friskt och har varit feberfritt i ett dygn. Barnet kan sedan gå tillbaka till förskola eller skola, även om det har lätta symtom som hosta eller snuva.
  • Om barnet har magsjuka med kräkningar och/eller diarré kan barnet komma till förskolan/skolan när det ätit normalt och inte kräkts eller haft diarré under 48 timmar.
  • Barnet bedöms som friskt när det har ett gott allmäntillstånd och orkar delta i de vanliga aktiviteterna på förskolan eller skolan.
  • Lindriga och tillfälliga symptom hos ett i övrigt piggt och opåverkat barn eller elev, som till exempel lätt snuva efter utevistelse eller enstaka hostningar, ska inte bedömas som symptom på nytillkommen infektion.
  • Om barnet eller eleven insjuknar under dagen ska barnet gå hem så snart som möjligt. Personalen kontaktar vårdnadshavare.

Vi måste alltid hjälpas åt för att för att förhindra att smitta sprids i våra verksamheter. Tack för att du tar ditt ansvar!

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 7 september 2022