Styrande dokument

Här hittar du Strängnäs kommuns författningssamling och de styrande dokument som reglerar den kommunala verksamheten.

Kommunala föreskrifter

Kommunala föreskrifter är ett samlingsnamn för styrande dokument som är riktade till nämnder, bolag och kommunalförbund för att reglera arbetsformer och organisation.

Målrelaterade styrdokument

Målrelaterade styrdokument används för att styra kommunen och dess
verksamheter på en övergripande nivå.

Reglerande styrdokument

De reglerande styrdokumenten används för att tydliggöra kommunens
förhållningssätt i vissa frågor.

Mer information

Information om kommunala föreskrifter hittar du på regeringens webbplats.

Information om trafikföreskrifter hittar du på transportstyrelsens webbplats.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 9 maj 2023