Näringslivsmark

Gorsingeskogen

Strängnäs etableringspark

Projektet omfattar cirka 140 hektar planlagd mark för industri- och handelsändamål. Området ligger strategiskt i anslutning till väg 55 och E20.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 12 juni 2024