Vuxen gör en ritning på sitt kontor

Bygga, riva och förändra

vit grafisk våg

Alla åtgärder som kan kräva lov från kommunen. Bygga nytt, bygga till, ändra med mera.

Här beskriver vi steg för steg vad som händer när du söker ett bygglov hos kommunen.

Det är inte alla åtgärder som kräver bygglov utan i vissa fall krävs enbart en anmälan.   

Åtgärder som ibland varken kräver lov eller anmälan. Tex staket, spaljé eller friggebod.

Här finns information om hur man beställer ritningar från bygglovs- och ritningsarkivet.

Här hittar du information om hur kommunen arbetar kring tillsyn och olovligt byggande.   

Vad innebär strandskydd och strandskyddsdispens? Om och hur du söker.  

Innebörden av ett förhandsbesked, innan man söker bygglov.

Information om vad olika lov och anmälningspliktiga åtgärder kostar.

Ritningsexempel, checklistor på vilka handlingar som behövs och exempel på kontrollplaner.

Blanketter samt information om var du skall skicka in din ansökan.

Enligt den nya Plan- och bygglagen ska alla lov och förhandsbesked kungöras i Post- och Inrikes Tidningar.