Energi och uppvärmning

Energi- och klimatrådgivningen vänder sig till allmänheten, små till medelstora företag och organisationer.

Att energianvändning påverkar miljön är det ingen tvekan om. Lyckas du minska din energiförbrukning, så påverkar du inte bara din ekonomi positivt utan också miljön.

Rådgivning

Kommunens energi- och klimatrådgivare svarar kostnadsfritt på frågor om uppvärmning, energikostnader, energieffektivisering, transporter, klimatpåverkan, statliga bidrag på energiområdet och mycket annat.
Energi- och klimatrådgivningen vänder sig till allmänheten, små till medelstora företag och organisationer. Uppgiften är att hjälpa till att minska energianvändningen och där det är möjligt, använda miljövänligare teknik.

Kontakta din energi- och klimatrådgivare för att få hjälp med information och kunskap, så att du på egen hand kan göra de mest fördelaktiga valen! 

Länsstyrelsen handlägger stöd för installation av solceller samt utbetalningar av de äldre stöden till radonsanering av villor och för byggande av äldrebostäder och trygghetsbostäder.

Boverket tillhandahåller information om energideklarationer, exempelvis när den ska göras och vad den kan användas till. Informationen riktar sig till både för dig som ska köpa en fastighet eller hyra en bostad och till dig som äger en byggnad.

Energimyndigheten finansierar en rad verksamheter på energiområdet. Även andra stöd på energiområdet som finansieras av andra aktörer finns här.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 16 februari 2021