Vatten och avlopp

Vatten är vårt viktigaste livsmedel och en förutsättning för allt liv. På många håll i världen råder det vattenbrist. Tillgång till vatten är ingen självklarhet. För att skydda och bevara vårt vatten krävs ett målmedvetet och långsiktigt arbete.

Länsstyrelsen i Västmanland är vattenmyndighet för Norra Östersjöns vattendistrikt dit Strängnäs kommun tillhör. Vattenmyndigheten arbetar för att alla vattenmiljöer ska nå en god vattenkvalitet och för att säkra vattentillgången för alla tänkbara behov. Läs mer på vattenmyndigetens webbplats.

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, är en ung statlig miljömyndighet. De arbetar för att lösa viktiga miljöproblem och skapa en hållbar förvaltning av hav, sjöar och vattendrag. Läs mer om HaV

Ansluta till vatten- och avloppsnätet

För att få ansluta din fastighet till det allmänna vatten-och avloppsnätet söker du tillstånd hos SEVAB

Se kommunal VA-utbyggnad

Egen dricksvattentäkt

Du som har egen brunn (enskild vattentäkt) ansvarar själv för vattenkvaliteten i brunnen. Både vattenkvalitet och vattentillgång kan förändras med tiden av olika orsaker. Därför måste man regelbundet ta prov på sitt dricksvatten. Många brunnsägare tar bara prov på sitt dricksvatten då man känner smakförändringar, då vattnet luktar konstigt eller då vattnet börjar ändra färg. Men det kan vara problem med vattnet utan att man märker av det. Kontrollera därför ditt vatten minst var tredje år. Har man småbarn i familjen bör man vara extra noggrann med att provta, eftersom små barn är mer känsliga för höga halter av vissa ämnen.

Kontakt

 • Miljöenheten

  E-postadress:

  msn@strangnas.se

  Besöksadress:

  Nygatan 10
  645 80 Strängnäs

 • Samhällsbyggnadskontoret

  E-postadress:

  msn@strangnas.se

  Besöksadress:

  Nygatan 10
  645 80 Strängnäs

Skriv ut
Senast uppdaterad: 25 september 2018
Bygga, bo och miljö