Ansvar för olika vägar

Inom tätorterna finns det flera olika väghållare såsom kommunen, Trafikverket eller en vägförening.

Gällande kommunens vägar ska du vända dig till kommunen med dina frågor, synpunkter eller önskemål.

På vägar där Trafikverket är ansvariga så kontaktar du dem direkt på trafikverket@trafikverket.se eller 0771-921 921.

Där en vägförening ansvarar för vägen ska du i första hand vända dig till styrelsen.

På kartorna nedan kan du se vem som ansvarar för vilka vägar.

Väghållare Strängnäs , 134 kB.

Väghållare Mariefred , 62 kB.

Väghållare Stallarholmen , 46 kB.

Väghållare Åkers styckebruk , 88 kB.

Väghållare Härad-Länna-Vansö , 40 kB.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 5 april 2024