Trädgårdsavfall och kompost

Det bästa sättet att ta hand om trädgårdsavfallet som uppkommer på din tomt är genom kompostering eller att använda SEVABs kärl för trädgårdsavfall. Det finns även möjlighet att lämna trädgårdsavfall på återvinningstationerna Kvitten och Läggesta.

Kompost

Kompostering är en gammal metod för att ta tillvara mat- och trädgårdsavfall. Det organiska materialet bryts ned på naturlig väg med hjälp av mikroorganismer och syre och förvandlar avfallet till en resurs. Resultatet är en näringsrik jord som du kan använda för att förbättra din trädgård med.

Om du planerar att kompostera matavfall behöver du anmäla detta till miljöenheten. Ska du endast kompostera trädgårdsavfall krävs dock ingen anmälan.

Observera att om du planerar att kompostera latrin eller slam från avloppsanordning så krävs tillstånd och särskilda krav ställs på komposten och hanteringen. Du kan läsa mer om det här.

Behållare för kompostering av matavfall

Grundkravet för kompostering är en isolerad behållare med lock som är skadedjurssäker. Behållaren måste vara väl ventilerad för att mikroorganismerna ska få syre och kunna arbeta. Ventilationshålen eller springorna får vara max 5 millimeter stora. En kompost måste hålla jämn temperatur, därför måste den vara isolerad för att fungera även under vinterhalvåret. Placera komposten i trädgården på en plats som ligger i skugga under större delen av dagen, annars finns risk att den torkar ut.

Exempel på vad som kan komposteras:

  • Grönsaksrester: potatisskal, äppelskrutt, bananskal, kärnor med mera
  • Säd- och mjölkprodukter
  • Rester från kött och fisk
  • Ägg och äggskal
  • Te, kaffesump och filter
  • Hushållspapper och ofärgade servetter
  • Aska i mindre mängd

Trädgårdskärl

Om du bor i någon av kommunens tätorter finns möjlighet att teckna avtal om trädgårdskärl hos SEVAB. Trädgårdsavfall såsom buskar, kvistar, ris, löv och gräs läggs i ett särskilt trädgårdskärl och avfallet hämtas varannan vecka under säsong. Läs mer på SEVABS hemsida.

Dumpa inte trädgårdsavfall på annans skog eller mark

Det är inte tillåtet att dumpa trädgårdsavfall i skogen och andra naturområden – det är någon annans mark och även skogarna ägs av någon. Naturvårdsverket förklarar mer på sin webbplats om nedskräpning. Lagen säger att vi inte får slänga saker i naturen, varken skräp eller trädgårdsavfall.

Invasiva arter

En art kallas invasiv om den historiskt sett inte har varit del av den svenska floran, men nu sprider sig och riskerar att konkurrera ut våra befintliga arter. Exempel på vanliga invasiva arter är Blomsterlupin, Parkslide, Jättebalsamin och Jätteloka.
Trädgårdsavfall som dumpas i naturen är en stor anledning till att invasiva arter sprids. Om du har trädgårdsavfall som innehåller invasiva arter får dessa inte sorteras som vanligt trädgårdsavfall. Plasta i stället in avfallet väl i exempelvis plastsäckar och lämna det till personalen på återvinningsstationen Kvitten som ser till att materialet förbränns. Läs mer om invasiva arter i Strängnäs kommun.

Elda utomhus

Ur ett miljö- och säkerhetsperspektiv är det bättre att kompostera trädgårdsavfallet. Det finns flera regler som styr om du får elda utomhus på din tomt. Här kan du läsa mer om när, var och hur det är tillåtet att elda utomhus i Strängnäs kommun.

Om du bor inom område med detaljplan är eldning av löv, kvistar och annat trädgårdsavfall endast tillåtet v 13-15 samt v 41-43. Eldning får aldrig ske i strid mot gällande brandföreskrifter. Tänk på att du även kan kompostera materialet själv, en kompostkvarn rekommenderas för att få ned volymen. Materialet blir utmärkt som marktäckning under buskar och träd. Du kan även lämna trädgårdsavfallet till återvinningsstationerna Kvitten eller Läggesta.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 4 april 2024