Råd och tips

Länsstyrelsen handlägger stöd för installation av solceller samt utbetalningar av de äldre stöden till radonsanering av villor och för byggande av äldrebostäder och trygghetsbostäder.

Boverket tillhandahåller information om energideklarationer, exempelvis när den ska göras och vad den kan användas till. Informationen riktar sig till både för dig som ska köpa en fastighet eller hyra en bostad och till dig som äger en byggnad.

Energimyndigheten finansierar en rad verksamheter på energiområdet. Även andra stöd på energiområdet som finansieras av andra aktörer finns här.

Energimyndigheten ger energispartips och talar om vilka bidrag du kan söka. Du kan ladda ner eller beställa hem broschyrer angående hushållsenergi. De utför även oberoende tester av olika hushållsapparater till exempel värmepumpar och dammsugare, som du kan ta del av.

Med Energikalkylen kan du räkna ut ditt hus energibehov och vilka åtgärder som är lönsamma för dig.

Sveriges Tekniska forskningsinstitut utför P-märkning på system som uppfyller deras krav.

Energirådgivningen ger dig energispartips i hemmet.

Gratis rådgivning för privatpersoner, föreningar, små och medelstora företag Energi- och klimatrådgivning - Strängnäs kommun (strangnas.se)

Tips om hur du blir en smartare elanvändare

Råd & Rön www.radron.se

Allt om Bostad www.alltombostad.se

Elpriskollen Konsumentverket och Elprisguiden informerar om olika elpriser och elavtal.

Konsumenternas elrådgivningsbyrå ger dig svar på frågor om el.

Svensk Solenergi (SSE) är en branschförening, som drygt ett hundra professionella medlemmar representerar såväl den svenska solenergibranschen som de forskningsinstitutioner som verkar inom solenergiområdet.

Kontakta gärna våra kunniga rådgivare på Energi- och klimatrådgivning - Strängnäs kommun (strangnas.se)

Novator informerar om marknadsundersökningar om pelletspannor och pelletssystem.

Äfab informerar om pelletspannor.

Vedeldning i eldstad

Eldstad/skorsten för vedeldning kräver bygganmälan.

Eldning med ved har fördelen att det är en lättillgänglig, förnyelsebar och koldioxidneutral uppvärmningsmetod. Men vedeldning sker inte alltid utan problem utan kan orsaka störningar för dina grannar. Utsläppen från småskalig vedeldning drabbar främst astmatiker och personer med luftrörsbesvär.

Eldning bör ske med rätt metod

Det du bör tänka på är:

  • Innan du installerar en ny anläggning ska du göra en bygganmälan till kommunens byggsektion.
  • För värmepannor: välj en miljögodkänd panna med ackumulatortank. Se till så att en VVS- installatör installerar din anläggning.
  • Använd bara torr ved! Veden bör ha torkats under tak i minst 1 år, och därefter lagrats inomhus några veckor innan den används.
  • Se till att förbränningen kommer igång snabbt.
  • Se till att lufttillförseln är tillräcklig. Undvik pyreldning.
  • Ta hänsyn till dina grannar. Vissa människor, t.ex. astmatiker kan vara extra känsliga.
  • Kontrollera att röken är genomskinlig eller svagt vit. Om röken är gråaktig eller gul tyder det på dålig förbränning.

Besväras du av rök från grannens eldning ska du i första hand prata med din granne. I andra hand kan du göra en anmälan till miljöenheten , 262 kB..

SVEP Svenska Värmepumpföreningen SVEP tillhandahåller information om installatörer och försäljare.

Läs mer om värmepumpar.

De senaste åren har marknaden för luftvärmepumpar ökat kraftigt. Dessa värmepumpar bör alltid installeras av ett ackrediterat företag. Luftvärmepumpar behöver inte anmälas till kommunen.

Om du vill ansluta dig till fjärrvärmenätet ska du kontakta SEVAB.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 24 november 2023