Toppbild

Utbildning & barnomsorg

Strängnäs kommun har en lång tradition som läroplats. I Strängnäs grundades Sveriges andra gymnasium, Thomasgymnasiet, redan år 1626. Vi har ett brett utbud av förskolor och skolor, både kommunala och privata. Ett av våra mål är att skapa trygga miljöer för lärande och social samvaro - en förutsättning för det livslånga lärandet.

Turkos färgplatta med texten Hitta förskola

Grön färgplatta med texten hitta grundskola

Gul färgplatta med texten gymnasieskola

Mörkblå färgplatta med texten vuxenskola

Mörkgrön färgplatta med texten ansök, säga upp och förändra plats

Orange färgplatta med texten matsedel

Mörkröd färgplatta med texten skolutredning

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >