Studie- och yrkesvägledning för grundskolan

Vad är du intresserad av och vad vill du göra i framtiden? Studie- och yrkesvägledaren på din skola kan hjälpa dig vid val av framtida utbildnings- och yrkesvägar.

Studie- och yrkesvägledaren kan hjälpa dig med att:

  • Fundera på vad du är intresserad av, vilka möjligheter och alternativ som finns och vad de innebär för dig.
  • Göra upp en plan över hur du ska gå tillväga för att nå dina mål.
  • Hjälpa dig att söka och värdera information om utbildningar och arbetsliv.

Studie- och yrkesvägledare finns på Paulinska skolan, Mariefreds skola och Åkerskolan. Dessutom finns en central studie- och yrkesvägledare.

Studie- och yrkesvägledaren är opartisk och oberoende och har enbart dig som elev i fokus.

Välj utbildningsväg

Utbildningsguiden hittar du information och vägledning inför ditt gymnasieval. Läs om olika yrken och sök bland landets alla skolor och program. Det är Skolverket som ansvarar för webbplatsen.

elever

Program att söka

Det finns 18 nationella gymnasieprogram. Se skolverkets lista över alla program som finns att söka.

elever i korridoren på Thomasgymnasiet

Anpassade gymnasieprogram

Det finns nio nationella program. Läs mer om de nationella och individuella program som finns att söka.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 30 april 2024