Hallar och idrottsanläggningar

I Strängnäs kommun finns olika anläggningar för idrott och motion.

Med anledning av nya restriktioner från 12 januari 2022 så gäller att vid uthyrning av lokaler för privat ändamål är det ett tak på max 20 deltagare som får vistas i den uthyrda lokalen.

Skolverksamhet och föreningarnas träningar, tävlingar och matcher får fortgå.

Användning av omklädningsrum bör undvikas i möjligaste mån. Ombyte förespråkas att ske på annan plats då omklädningsrum är en trång miljö.

Tänk på att följa restriktionen när anläggning bokas.

Om det kommer nya nationella eller regional restriktioner så kan beslutet omprövas.

Många av anläggningarna används på dagtid av skolorna och på kväll och helg av föreningar, privatpersoner och företag. Du kan läsa mer om respektive anläggning på dess egen sida.

Bokningsförfrågan

Du kan se lediga tider i vårt bokningssystem och därifrån skicka en bokningsförfrågan. Bokningsförfrågningarna hanteras dagtid måndag till fredag.

Hitta till hallar och idrottsanläggningar

I kartan nedan är hallar och idrottsanläggningar markerade. Klicka på markören och läs mer om respektive anläggning.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 13 januari 2022