Studie- och yrkesvägledning för vuxenutbildningen

Studie- och yrkesvägledarna är till för dig som är folkbokförd i Strängnäs kommun och vill boka en tid med en studie- och yrkesvägledare på vuxenutbildningen. Vi ger dig stöttning att fatta välgrundade beslut för framtiden.

Vad kan en studievägledare hjälpa till med?

Valen blir i dag allt fler och viktigare och kan kännas svåra att strukturera på egen hand. En god självkännedom och en bred kunskap om omvärlden är viktigt för att du ska få ett bra beslutsunderlag. Till studievägledaren kan du vända dig om du vill ha hjälp med att strukturera dina tankar och frågor.

Studieplan

Alla som studerar på Vuxenutbildningen ska ha individuell studieplan. Den ska visa hur du ska ta dig till målet. Det är du själv som sätter målet för dina studier. Studievägledaren kan hjälpa dig med att upprätta en studieplan.

Studievägledaren svarar på frågor som handlar om:

 • kartläggning av dina tidigare utbildningar
 • val av yrke eller byte av yrke
 • validering och prövning
 • antagnings- och behörighetsregler
 • information om yrken och arbetsmarknad
 • planering av dina studier mot en gymnasieexamen
 • studieekonomi

Har du frågor till en studievägledare?

 • Du kan med fördel skicka e-post till studievägledarna
 • Du kan ringa till en studievägledare under telefontiderna
 • Du kan boka tid för samtal

Om du behöver mer tid för studie- och yrkesvägledning för att till exempel planera för vidare studier eller planera inför slutbetyg eller examen, bokar du tid hos en studievägledare. Det gör du genom något av ovanstående kontaktsätt.

Så här kan du förbereda dig inför samtalet:

 • Ta med dig betyg och eventuellt andra viktiga handlingar, studievägledaren behöver se dem för att ge dig rätt hjälp
 • Skriv gärna ned dina frågor

Om du inte kan komma på den bokade tiden – kontakta berörd
studievägledare för att avboka/omboka.

Kontakt

 • Helena Westh

  Studie- och yrkesvägledare

  E-postadress:

  helena.westh@strangnas.se 

  Besöksadress:

  Honnörsgatan 1

   

  Ansvarsfördelning:

  Vårdutbildning, Barnskötarutbildning, Särskild utbildning för vuxna.

   

  Telefontider: Stängd

   

  Under veckorna 27-31 har Helena semester. Ärenden hänvisas till

  vuxenutbildning@strangnas.se

 • Gabriella Kardestad

  Studie och yrkesvägledare

  E-postadress:

  gabriella.kardestad@strangnas.se

  Besöksadress:

  Honnörsgatan 1

   

  Ansvarsfördelning:
  Svenska för invandrare, svenska som andra språk, Grundläggande nivå (dag/distans), Interkommunala ansökningar.

   

  Telefontider: Stängd

   

  Under veckorna 28-30 har Gabriella semester. Ärenden hänvisas till vuxenutbildning@strangnas.seSkriv ut
Senast uppdaterad: 11 april 2024