Validering

Har du erfarenhet eller kunnande i ett yrke eller ett ämne men saknar utbildning? Då kanske validering är en väg för dig.

Validering är en strukturerad bedömning och värdering av ditt kunnande i ett ämnesområde. Det gäller kunskap du har skaffat dig genom studier arbete eller i vardagen.

Validering av kunskaper inom ett yrkesområde

Inledande kartläggning

När du ansökt om validering kontaktar en studie- och yrkesvägledare dig för att boka tid för en inledande kartläggning. Den inledande kartläggningen tar ca en timme och genomförs med en studie- och yrkesvägledare.

Till vissa yrkesområden görs även en förtest eller en enklare intervju tillsammans med en yrkeslärare. Efter att den inledande kartläggningen är gjord lämans den över till rektor som avgör om valideringen är ett lämpligt nästa steg.

Validering och kompletterande utbildning

Efter rektors godkännande kallas du till en orienteringskurs för validering inom ditt område. Orienteringskursen pågår 5 veckor heltid på plats. En yrkeslärare genomför en fördjupad kartläggning av ditt kunnande och du testas teoretiskt och praktiskt. Den praktiska delen kan vara på skolan, på en valideringsarbetsplats eller både och.

I de kurser du uppnår godkänt i får du göra en prövning för att få betyg. Om du inte kan få betyg på någon kurs, får du ett intyg som berättar vilket samlat kunnande du har från olika ämnen. Klarar du minst en kurs med godkänt betyg har du rätt till kompletterande utbildning.

Kostnad

Valideringen är kostnadsfri. Orienteringskursen är CSN-berättigad.

Ansökan

Om du bor i Strängnäs kommun ansöker du hos Vuxenutbildningen i Strängnäs. Kontakta Vuxenutbildningen i Strängnäs om du har frågor om din valideringsansökan: vuxenutbildning@strangnas.se

Validering av kunskaper i engelska

Validering av kunskaper i engelska 5, 6 och 7.

Har du erfarenhet eller kunnande i det engelska språket, men saknar ett formellt betyg? Då kan validering vara en väg för dig.

Validering är en strukturerad bedömning och värdering av ditt kunnande i ett ämnesområde. Det gäller kunskap du har skaffat dig genom studier, arbete eller i vardagen.

Inledande kartläggning

När du ansökt om validering kontaktar en studie- och yrkesvägledare dig för att boka tid för en inledande kartläggning. Den inledande kartläggningen genomförs med en studie- och yrkesvägledare. Efter att den inledande kartläggningen är gjord lämnas den över till rektor som avgör om validering är ett lämpligt nästa steg.

Validering och kompletterande utbildning

Efter den behöriga lärarens godkännande så kallas du till skolan för att göra ett antal tester. Om dessa tester är godkända så övergår valideringen i en prövning. Om resultatet på samtliga tester och prövningen motsvarar betygskriterierna för en eller flera av gymnasiekurserna i engelska så sätts ett betyg i de kurser där det är möjligt.

Om testerna eller prövningen inte är godkända så kan valideringen i stället resultera i ett intyg. Det kan senare ligga till grund för en framtida studieplanering i en eller flera kurser i engelska.

Kostnad

Valideringen är kostnadsfri.

Ansökan

Om du bor i Strängnäs kommun ansöker du hos Vuxenutbildningen i Strängnäs. Kontakta Vuxenutbildningen i Strängnäs om du har frågor om din valideringsansökan: vuxenutbildning@strangnas.se

Kontakt

 • Komvux som anpassad utbildning

  E-postadress:

  vuxenutbildning@strangnas.se

  Besöksadress:

  Honnörsgatan 2B

  Postadress:

  Vuxenutbildningen
  Campus
  645 80 Strängnäs

 • Gabriella Kardestad

  Studie och yrkesvägledare

  Telefon:

  0152-29522

  E-postadress:

  gabriella.kardestad@strangnas.se

  Besöksadress:

  Honnörsgatan 1

   

  Ansvarsfördelning:
  Svenska för invandrare, svenska som andra språk, Grundläggande nivå (dag/distans), Interkommunala ansökningar.

   

  Telefontider:

  Telefontider: måndag, onsdag och torsdag kl. 15:30-17:00

Skriv ut
Senast uppdaterad: 30 april 2024