Landsbygdsutveckling

För Strängnäs kommun är landsbygden en värdefull resurs som plats att bo på, fina rekreationsmöjligheter, upplevelser och produktion av råvaror för olika näringar och verksamheter.  

För att stärka lokal utveckling på landsbygden deltar Strängnäs kommun i Leader Södermanlands arbete genom att medfinansiera organisationen.

Leadermetodens grundprincip är att det är de som bor och verkar i ett område som ska driva och påverka utvecklingen.

Det som kännetecknar metoden är att idéer och projekt ska vara väl förankrade med ett underifrånperspektiv, ha god lokal kunskap, bygga på samarbete och framför allt på tre-partnerskap med ideella organisationer, företag och offentliga verksamheter. Viktigt är också att projekten i någon omfattning är nytänkande.

Leader Södermanland är öppen för alla boende och verksamma inom det geografiska området. Viktigt är att man tillsammans söker projektmedel för att kunna genomföra gemensamma lokala utvecklingsprojekt.

Från Jordbruksverkets webbplats kan du se några korta filmer som visar vad stöden kan betyda för dig. Filmerna kretsar kring mjölkbonden Lena och fiskodlaren Kaj som båda vill utveckla sina verksamheter på landsbygden. Se hur det går för dem och hitta din chans till finans!

Skriv ut
Senast uppdaterad: 4 maj 2021