Nätverk för företagare

Mingel på mässa för egenföretagare

Att vara med i olika föreningar och organisationer kan vara vädefullt. Det är ett sätt att skaffa nya nätverk och bra företagskontakter.

Om du precis har etablerat ditt företag i kommunen är det kanske naturligt att kolla upp vilka möjligheter som finns att nätverka med andra. För dig som redan är etablerad här kan ett nytt nätverk och nya kontakter hjälpa din verksamhet att utvecklas och växa.

Gemensamt för de som kommer på nätverksträffar är att man vill skapa möjligheter till samarbeten och utbyta kontakter, kunskap och erfarenheter. Träffarna brukar arrangeras av en förening eller ett nätverk och är öppna för alla även om man inte är medlem.

Vi har bra koll på vilka nätverk och organisationer som ordnar träffar i Strängnäs kommun. Hör av dig till oss om du har frågor eller om du vill starta och komma igång med ett nytt nätverk.

Företagarna
Företagarna arbetar för bättre förutsättningar för att starta, driva, utveckla och äga företag i Sverige. De erbjuder sina medlemmar nätverk, kunskap och praktisk hjälp samt driver utvecklingen för ett bättre företagsklimat. Lokalt arbetar de för att skapa ett starkt nätverk bland regionens företagare.

ALMI
De erbjuder finansiering och affärsutveckling till företag som har potential att växa. Det gäller både i startupfas och för befintliga företag.

Nyföretagarcentrum
Ger personlig rådgivning som är kostnadsfri, objektiv och konfidentiell och med god förankring i det lokala näringslivet. De stöds av lokalt näringsliv och kommun med medel och annat stöd.

Lantbrukarnas Riksförbund, LRF
LRF är en partipolitiskt obunden intresse- och företagarorganisation för människor och företag inom de gröna näringarna. LRF medverkar till utveckling av företag och företagare med jord, skog, trädgård och landsbygdens miljö som bas. De stödjer företag att förverkliga sina ambitioner om tillväxt, lönsamhet och attraktionskraft.

Fyra Mälarstäder
Västerås, Eskilstuna, Enköping och Strängnäs kommun hör till en stark tillväxtregion där det i dag bor cirka 315 000 invånare. Därför har de fyra mälarstäderna startat ett samarbete för att bli en ännu starkare part i västra delen av regionen Stockholm - Mälardalen.

Region Södermanland
De har regeringens uppdrag att driva ett hållbart tillväxtarbete i regionen. Det sker bland annat genom att samordna utvecklingsinsatser inom områden som infrastruktur, näringsliv, besöksnäring och kompetensförsörjning. Varje år ger man bidrag, finansiering och annat stöd. Det ges till företag, organisationer och kommuner som på olika sätt arbetar med utveckling och tillväxt, och bidrar till att uppfylla regionens mål.

Länsstyrelsen Södermanland
Länsstyrelsens generella uppdrag är att vara regeringens företrädare i länet. De arbetar också för samverkan, väl avvägda helhetslösningar och att ge likvärdig service i hela länet.

Stockholm Business alliance, SBA
SBA är ett partnerskap mellan 55 kommuner i nio län där Strängnäs kommun är en partner. De arbetar inom tre fokusområden vilka är företagsklimat, internationell marknadsföring samt investeringar och etableringar.  

Sveriges kommuner och regioner, SKR
Sveriges kommuner och regioner är en arbetsgivar- och intresseorganisation samt medlemsorganisation för alla kommuner och regioner.

Svenskt näringsliv
Svenskt näringsliv är en arbetsgivarorganisation. Bland annat tar de fram förslag på åtgärder och reformer som är till nytta för företagsklimatet. De sprider kunskap, bildar opinion, driver på politiker och beslutsfattare samt för samtal med fackliga organisationer och myndigheter.

Business Sweden
Business Sweden erbjuder tjänster i alla skeden av ett företags internationalisering. Från kvalificerad rådgivning till handfast etableringsstöd på en ny marknad.

Ung Företagsamhet, UF
UF är en politiskt obunden, ideell utbildningsorganisation som finns i hela landet. De utbildar gymnasieungdomar i entreprenörskap genom utbildningen UF-företagande. UF vill inspirera och träna unga att utveckla sina företagsamma förmågor och entreprenörskap i skolan. På så sätt vill de bidra till en positiv samhällsutveckling. UF har också tre läromedel för grundskolan.

Handelskammaren Mälardalen
Handelskammaren är en oberoende, privat näringslivsorganisation som ingår i ett nätverk av handelskammare över hela världen. Deras fokusområden är infrastruktur, kompetensförsörjning samt internationella affärer. Medlemmarna finns i Västmanlands och Örebro län samt Eskilstuna och Strängnäs kommuner.

Vill du också få nyhetsbrev?

Vårt nyhetsbrev går ut till alla som är med i företagsregistret. 
Är du inte med i registret kan du anmäla dig här så får du senaste nytt från näringslivschef Emma Hjelm direkt till din mejl.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 14 mars 2024