Bli en smartare elanvändare

kvinna med trasig spargris

Spara både el och pengar med smart elanvändning. Kommande generationer tackar dig.

Strängnäs kommun vill att fler ska välja fossilfritt elavtal och använda sin el smart. Det hjälper både klimatet och den egna plånboken. Detta kan du göra.

Tre enkla åtgärder som alla hushåll kan göra för att snabbt skapa klimatnytta och hjälpa hushållsbudgeten:

  • Ha fossilfritt elavtal.
  • Gör aktiviteter som drar mycket el på natten.
  • Se över om timprisavtal passar dig.

Elanvändning står för omkring en tredjedel av Strängnäs energirelaterade klimatutsläpp. Att byta till fossilfritt elavtal är ett enkelt och billigt steg på vägen som också sänder en tydlig signal till elproducenter och bidrar till att sätta press för en energiomställning.

Så sparar du energi

Använd el vid rätt tid på dygnet

Välj att göra saker som att tvätta, diska och ladda elbilen när elanvändningen från industri, offentlig verksamhet och hushåll är som lägst. Det vill säga mitt på dagen, sent på kvällen och på helgen. Det är en av de enskilt viktigaste åtgärderna du kan bidra med för att avlasta elsystemet. Men som alltid, tänk på brandsäkerheten.

De kritiska tiderna är enligt Svenska kraftnät runt klockan 8-11 på morgonen och 17-19 på kvällen. Planar vi ut kurvan minskar vi risken för frånkoppling.

Källa: https://www.energimyndigheten.se/varje-kilowattimme-raknas/

Ta råd och hjälp

Kommunens energi- och klimatrådgivare kan ge dig fler tips på hur du kan minska din energianvändning, gå över till mer förnybar energi, sänka dina energikostnader och samtidigt påverka miljön och klimatet så lite som möjligt.

På Energimyndighetens webbplats finns en rad andra enkla tips på hur du sänker dina energikostnader. Många av dem kostar ingenting att genomföra mer än att du ändrar ditt beteende.

Plattform med smarta tips och information

Boende i Strängnäs kommun fick under hösten 2022 sms-utskick med länk till en plattform, Smart elanvändning, med tips, information om byte till fossilfritt elavtal och fakta om förnybar energi. I nyheten nedan kan du läsa om resultatet.

Behandlingen av personuppgifter baseras på kommunernas uppdrag att arbeta mot en klimatneutral kommun. Det ligger i allmänhetens intresse att bekämpa klimatförändringar.

  • Ändamålet med behandlingen är att kommunicera med, och uppmuntra den registrerade att välja ett mer klimatvänligt energiavtal samt följa upp effekten av tjänsten med avseende på förändrade energibeteenden.

Uppgifter som behandlas:

  • Identifierings- och kontaktuppgifter, såsom namn, adress, mobilnummer, födelsedatum, kön.
  • Hushålls- och boenderelaterade data och kännetecken, såsom boendeform.
  • Aktivitetsuppgifter, såsom om och när man besökt plattformen och enkäten.

Så här behandlar Strängnäs kommun personuppgifter.

Ansvarig/vid frågor: Kansliavdelningen, Strängnäs kommun

dataskyddsombud@strangnas.se

Skriv ut
Senast uppdaterad: 13 mars 2024